projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 110

PostHeaderIconСписък 110

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 27.11.2014г.          

валидно до 11.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000652 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

СВЕТЛА МАНОЛОВА ДЕЛИРАДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-232 от 27.11.2014г.

2.

ПДП000718 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА МАНОЛОВА ДЕЛИРАДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-232 от   27.11.2014г.

3.

АУ000655 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБИМКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №030, ет.04, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-79 от   27.11.2014г.

4.

ПДП000720 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБИМКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №030, ет.04, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-79 от   27.11.2014г.

5.

АУ000656 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №030, ет.04, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-110 от 27.11.2014г.

6.

ПДП000722 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №030, ет.04, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-110 от 27.11.2014г.

7.

АУ000659 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

КИРИЛ ВЛАДОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №013А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-111 от 27.11.2014г.

8.

ПДП000723 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ВЛАДОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №013А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-111 от 27.11.2014г.

9.

АУ000660 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

ЯНКО СТОЯНЧОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №095, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-17 от 27.11.2014г.

10.

ПДП000724 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКО СТОЯНЧОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №095, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-17 от 27.11.2014г.

11.

АУ000664 от 22.04.2014г.

 

АУЗД

ГАЛЯ ЦЕНОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №002, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-144 от   27.11.2014г.

12.

ПДП000733 от

23.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГАЛЯ ЦЕНОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №002, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-144 от 27.11.2014г.

13.

АУ000666 от 22.04.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯ АНГЕЛОВ БОДУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Плиска” №009, вх.Б, ет.05

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-162 от 27.11.2014г.

14.

ПДП000730 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ БОДУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Плиска” №009, вх.Б, ет.05

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-162 от 27.11.2014г.

15.

АУ000667 от 22.04.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛА ХРИСТЕВ ЛУДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Христович” №001, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-115 от 27.11.2014г.

16.

ПДП000729 от

22.04.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ХРИСТЕВ ЛУДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Христович” №001, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-115 от 27.11.2014г.

17.

АУ000673 от 22.04.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН ХРИСТОСКОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №056, ет.03, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Ц-22 от   27.11.2014г.

18.

ПДП000734 от

24.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН ХРИСТОСКОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №056, ет.03, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Ц-22 от   27.11.2014г.

19.

АУ000676 от 24.04.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №021, вх.Б, ет.01, ап.027

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-145 от   27.11.2014г.

20.

ПДП000758 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №021, вх.Б, ет.01, ап.027

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-145 от 27.11.2014г.

21.

АУ000677 от 24.04.2014г.

 

АУЗД

КРЪСТАНКА СТОЯНОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-112 от 27.11.2014г.

22.

ПДП000738 от

24.04.2014г.

 

ПОКАНА

КРЪСТАНКА СТОЯНОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-112 от 27.11.2014г.

23.

АУ000678 от 24.04.2014г.

 

АУЗД

АНЕТА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов" №003, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-186 от 27.11.2014г.

24.

ПДП000753 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

АНЕТА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов" №003, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-186 от 27.11.2014г.

25.

АУ000679 от 24.04.2014г.

 

АУЗД

СПАС КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов" №003, ет.02

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-233 от   27.11.2014г.

26.

ПДП000752 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Добри Чинтулов" №003, ет.02

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-233 от   27.11.2014г.

27.

АУ000700 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА НИКОЛОВА МАРТИНОВА

гр.Пазарджик, ул."Неофит Бозвели" №019, вх.А, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-54 от   27.11.2014г.

28.

ПДП000768 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙНА НИКОЛОВА МАРТИНОВА

гр.Пазарджик, ул."Неофит Бозвели" №019, вх.А, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-54 от   27.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.12.2014г.