projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 12.07.2011 г.

PostHeaderIcon12.07.2011 г.

12.07.2011 г. /вторник/

Кметска зала

10.30 часа

 

Пресконференция за представяне на проект ”Подобряване на административното обслужване в община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №А09-31-10C/12.06.2009.

В пресконференцията ще участват секретарят на община Пазарджик г-н Румен Кожухаров, директорът на дирекция „Европейски фондове и програми” г-н Николай Зайчев, ръководителят на проекта г-жа Елена Куцева и представител на фирмата изпълнител „Матерна - Премиер”.

/Редовната пресконференция на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов няма да се проведе във връзка с ангажимент по повод подписване на договор за техническа помощ в МС/

12.07.2011 г. /вторник/

Гранитна зала на Министерски съвет

10.30 часа

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще подпише договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Техническа помощ” за “Изграждане на областен информационен център”. Проектът е на стойност 390 858,12 лв. и ще се изпълнява в продължение на 3 години.