projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 111

PostHeaderIconСписък 111

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 28.11.2014г.          

валидно до 12.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000683 от 25.04.2014г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА БАЙГЪНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №017, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-154 от 28.11.2014г.

2.

ПДП000740 от

25.04.2014г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА БАЙГЪНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №017, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-154 от   28.11.2014г.

3.

АУ000684 от 25.04.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №017, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-146 от   28.11.2014г.

4.

ПДП000741 от

25.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №017, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-146 от   28.11.2014г.

5.

АУ000686 от 25.04.2014г.

 

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ ХРИСТОСКОВ ГАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-78 от   28.11.2014г.

6.

ПДП000745 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

ТРЕНДАФИЛ ХРИСТОСКОВ ГАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-78 от   28.11.2014г.

7.

АУ000687 от 25.04.2014г.

 

АУЗД

ДАРИНА СПАСОВА НЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-155 от   28.11.2014г.

8.

ПДП000766 от

29.04.2014г.

 

ПОКАНА

ДАРИНА СПАСОВА НЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-155 от   28.11.2014г.

9.

АУ000688 от 25.04.2014г.

 

АУЗД

ЛАЗАРИНА ВЛАДОВА ГАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-80 от   28.11.2014г.

10.

ПДП000748 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАРИНА ВЛАДОВА ГАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-80 от   28.11.2014г.

11.

АУ000689от 28.04.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГЕЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Райко Даскалов” №047, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-147 от   28.11.2014г.

12.

ПДП000760 от

29.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГЕЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Райко Даскалов” №047, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-147 от   28.11.2014г.

13.

АУ000690 от 28.04.2014г.

 

АУЗД

СВЕТЛА ДАМЯНОВА КОСТАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №018, ет.05, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-234 от   28.11.2014г.

14.

ПДП000772 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА ДАМЯНОВА КОСТАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №018, ет.05, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-234 от   28.11.2014г.

15.

АУ000694 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КЪРПАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №002, ет.11, ап.054

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-116 от   28.11.2014г.

16.

ПДП000763 от

29.04.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КЪРПАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №002, ет.11, ап.054

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-94 от   28.11.2014г.

17.

АУ000696 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”България” №044, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-94 от   28.11.2014г.

18.

ПДП000777 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”България” №044, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-94 от   28.11.2014г.

19.

АУ000697 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул.”България” №044, вх.А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-29 от   28.11.2014г.

20.

ПДП000775 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул.”България” №044, вх.А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-29 от   28.11.2014г.

21.

АУ000698 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-156 от   28.11.2014г.

22.

ПДП000773 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-156 от   28.11.2014г.

23.

АУ000704 от 29.04.2014г.

 

АУЗД

БОЯНКА ПАВЛОВА ПУНЕВА

гр.Пазарджик, ул."Тинтява" №1

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-66 от   28.11.2014г.

24.

ПДП000771 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

БОЯНКА ПАВЛОВА ПУНЕВА

гр.Пазарджик, ул."Тинтява" №1

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-66 от   28.11.2014г.

25.

АУ000705 от 30.04.2014г.

 

АУЗД

ПЕНКА СТОЯНОВА ЛАПАЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Константин Величков" №79, вх.Б, ет.2, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-111 от   28.11.2014г.

26.

ПДП000769 от

30.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА СТОЯНОВА ЛАПАЙЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Константин Величков" №79, вх.Б, ет.2, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-111 от   28.11.2014г.

27.

АУ000710 от 30.04.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАНТОНЕРОВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав" №004, ет.10, ап.051

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-157 от   28.11.2014г.

28.

ПДП000784 от

07.05.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАНТОНЕРОВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав" №004, ет.10, ап.051

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-157 от   28.11.2014г.

29.

13-Т-59 от 17.10.2014г.

 

РЕШЕНИЕ

ТИНКА НАЙДЕНОВА ПИПОНКОВА

гр.Пазарджик, ул."Петко Д. Петков" №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-77 от   28.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.12.2014г.