projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 112

PostHeaderIconСписък 112

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано във вторник, 01.12.2014г. 
валидно до 15.12.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1.

АУ000711 от 30.04.2014г.

 

АУЗД

СТЕФКА АНГЕЛОВА ГАБЕРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров” № 002, вх.2, ет.02, ап.008

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-239 от  01.12.2014г.

2.

ПДП000783от

07.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФКА АНГЕЛОВА ГАБЕРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров” № 002, вх.2, ет.02, ап.008

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-239 от 01.12.2014г..

3.

АУ000714 от 07.05.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Втори янури ” № 04, вх.Б, ет.04, ап.008

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Р-55 от 01.12.2014г.

4.

ПДП000787 от

07.05.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Втори янури ” № 04, вх.Б, ет.04, ап.008

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Р-55 от 01.12.2014г.

5.

АУ000717 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

СИМЕОН РАЙКОВ  ИВАНОВ

гр. Пазарджик ул.”Места ” № 054

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-238 от  01.12.2014г.

6.

ПДП000789 от

08.05.2014г.

 

ПОКАНА

СИМЕОН РАЙКОВ  ИВАНОВ

гр. Пазарджик ул.”Места ” № 054

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-238 от  01.12.2014г.

7.

АУ000720 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

АНГЕЛОВ

с.Ляхово, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 024

******

ДНИ,ТБО ,ДПС

Изх № 13-В-184 от 01.12.2014г.

8.

ПДП000793 от

08.05.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

АНГЕЛОВ

с.Ляхово, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 024

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В -184 от 01.12.2014г.

9.

АУ000721 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Аспарух” № 001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-148 от 01.12.2014г.

10.

ПДП000801 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.” Хан Аспарух ” № 001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-148 от  01.12.2014г.

11.

АУ000723 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

Гр.Пазарджик,, ул.”Димитър Петков” № 006, ет.03, ап.010

******

ДНИ,ТБО

,ДПС

Изх № 13-Л-82 от 01.12.2014г.

12.

ПДП000799 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” № 006, ет.03, ап.010

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Л-82 от 01.12.2014г.

13.

АУ000726 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ИЦКОВ  ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Маица” №.043

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-72 от 01.12.2014г..

14.

ПДП000795от

08.05.2014г..

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ИЦКОВ  ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Маица” №.043

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-72 от 01.12.2014г.

15.

АУ000727 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

ДЕЯН  ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” № 036 

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д- 159 от 01.12.2014г.

16.

ПДП000825 от

12.05.2014г.

 

ПОКАНА

ДЕЯН  ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” № 036 

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д-159 от 01.12.2014г.

17.

АУ000729 от

08.05.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

С.САРАЯ, Общ.Пазарджик, Стопански двор

******

 ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-118 от  01.12.2014г.

18.

ПДП000800 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

С.САРАЯ, Общ.Пазарджик, Стопански двор

******

 ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Н-118 от 01.12.2014г.

19.

АУ000730 от 08.05.2014г.

 

  АУЗД

Атанаска Михайлова Шишкова

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 002, ет.11, ап.058

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А- 188 от 01.12.2014г.

20.

ПДП000804 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

Атанаска Михайлова Шишкова

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 002, ет.11, ап.058

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-188 от 01.12.2014г.

21.

АУ000731 от 09.05.2014г.

АУЗД

АТАНАС ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 070

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-187 от 01.12.2014г.

22.

ПДП000802 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов ” № 070

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А -187 от 01.12.2014г.

23.

АУ000734 от 09.05.2014г.

 

 АУЗД

ЗЛАТКА  МИХАЙЛОВА    ШОЛЦ

Гр.Пазаарджик. ,ул.”Бузлуджа ” № 016, ет.04, ап.007

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-33 от 01.12.2014г.

24.

ПДП000805 от

09.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА  МИХАЙЛОВА    ШОЛЦ

Гр.Пазаарджик. ,ул.”Бузлуджа ” № 016, ет.04, ап.007

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-З-33 от  01.12.2014г.

25.

АУ000736 от

09.05.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ВЕЧЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Граф Игнатиев ” №042, ет.1, ап.3

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-158 от 01.12.2014г.

26.

ПДП000822 от

12.05.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ВЕЧЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Граф Игнатиев ” №042, ет.1, ап.3

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д -158 от  01.12.2014г.

27.

АУ000746 от

10.05.2014г.

АУЗД

Любкка  Владимирова  Стоянова

гр. Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков ” №002, ет.03, ап.017

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-81 от 01.12.2014г.

28.

ПДП000838 от 14.05.2014г.

ПОКАНА

Любкка  Владимирова  Стоянова

гр. Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков ” №002, ет.03, ап.017

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-81 от  01.12.2014г. Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 01.12.2014г.
Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 15.12.2014г.