projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 113

PostHeaderIconСписък 113

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 03.12.2014г.          

валидно до17.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000747               от 10.05.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ КИРИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков”, №2, ет.3, ап.17

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-П-112 от 03.12.2014г.

2.

ПДП000839 от

14.05.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ КИРИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков”, №2, ет.3, ап.17

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-П-112 от 03.12.2014г.

3.

АУ000752               от 12.05.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”, № 38, ет.1

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Й-73

от 03.12.2014г.

4.

ПДП000824 от

12.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”, № 38, ет.1

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Й-73

от 03.12.2014г.

5.

АУ000757               от 12.05.2014г.

 

АУЗД

ТЕОДОР ИВАЙЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска”, № 33, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Т-79

от 03.12.2014г.

6.

ПДП000865 от

16.05.2014г.

ПОКАНА

ТЕОДОР ИВАЙЛОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска”, № 33, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Т-79

от 03.12.2014г.

7.

АУ000762               от 13.05.2014г.

АУЗД

КАЛИНА ИВАЙЛОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска”, № 33, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-К-115

от 03.12.2014г.

8.

ПДП000867 от

16.05.2014г.

ПОКАНА

КАЛИНА ИВАЙЛОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска”, № 33, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-К-115

от 03.12.2014г.

9.

АУ000778               от 14.05.2014г.

АУЗД

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа”, №2, ет.11, ап.57

*****

ДПС

Изх № 13-Б-67

от 03.12.2014г.

10.

ПДП000879 от

16.05.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа”, №2, ет.11, ап.57

*****

ДПС

Изх № 13-Б-67

от 03.12.2014г.

11.

АУ000769             от 13.05.2014г.

АУЗД

ГЕНКА РАЙКОВА ЦВЕТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев”, №9, ет.4

*****

 

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-150

от 03.12.2014г.

12.

ПДП000870 от

16.05.2014г.

ПОКАНА

ГЕНКА РАЙКОВА ЦВЕТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев”, №9, ет.4

*****

 

ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-150

от 03.12.2014г.

13.

АУ000768               от 13.05.2014г.

АУЗД

ЦВЕТАН КЪНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев”, №9, ет.4, ап.13

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Ц-23

от 03.12.2014г.

14.

ПДП000877 от

16.05.2014г.

ПОКАНА

ЦВЕТАН КЪНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев”, №9, ет.4, ап.13

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Ц-23

от 03.12.2014г.

15.

АУ000784               от 14.05.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Село Сбор, общ.Пазарджик, ул.”Осма”, №20

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-И-164 от 03.12.2014г.

16.

ПДП000849 от

14.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Село Сбор, общ.Пазарджик, ул.”Осма”, №20

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-И-164 от 03.12.2014г.

17.

АУ000783               от 14.05.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН МИЛАДИНОВ ЧОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав"

№34

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-С-242

от 03.12.2014г.

18.

ПДП000848 от

14.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН МИЛАДИНОВ ЧОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав"

№34

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-С-242

от 03.12.2014г.

19.

АУ000766 от 13.05.2014г.

АУЗД

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №12, ет.5, ап.15

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Д-161

от 03.12.2014г.

20.

ПДП000878 от

16.05.2014г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №12, ет.5, ап.15

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Д-161

от 03.12.2014г.

21.

АУ000761               от 13.05.2014г.

АУЗД

НЕДКА ПЕТРОВА ДЕЯНОВА

гр.Пазарджик, ул."Градинарска" №20, ет.5, ап.9

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Н-119   от 03.12.2014г.

22.

ПДП000866 от

16.05.2014г.

 

ПОКАНА

НЕДКА ПЕТРОВА ДЕЯНОВА

гр.Пазарджик, ул."Градинарска" №20, ет.5, ап.9

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Н-119   от 03.12.2014г

23.

АУ000764               от 13.05.2014г.

 

АУЗД

ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Райко Даскалов"№41, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Я-18

от 03.12.2014г.

24.

ПДП000832 от

16.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Райко Даскалов"№41, ет.1, ап.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Я-18

от 03.12.2014г.

25.

АУ000772            от 13.05.2014г.

АУЗД

ИРИНА ХРИСТОВА ХАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул."Виделина"

№10, вх.Б

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-165

от 03.12.2014г.

26.

ПДП000836 от

13.05.2014г.

ПОКАНА

ИРИНА ХРИСТОВА ХАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул."Виделина"

№10, вх.Б

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-165

от 03.12.2014г.

27.

АУ000774               от 14.05.2014г.

АУЗД

ИРИНИ ЯНИС МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул."Кн. Мария Луиза"

№61, ет.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-166 от 03.12.2014г.

28.

ПДП000851 от

15.05.2014г.

ПОКАНА

ИРИНИ ЯНИС МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул."Кн. Мария Луиза"

№61, ет.1

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-166 от 03.12.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.12.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.12.2014г.