projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 114

PostHeaderIconСписък 114

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък - 05.12.2014г.          

валидно до 22.12.2014г., 17:00 часа                                                                         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000791 от 15.05.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ХРИСТОВА СИРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №014, ет.07, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-97 от

05.12.2014г.

2.

ПДП000862 от

16.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА СИРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №014, ет.07, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-97 от

05.12.2014г.

3.

АУ000794 от 15.05.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ДИМИТРОВА БАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №050,ВХ.Б, ет.04

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-167от

05.12.2014г.

4.

ПДП000860 от

15.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ДИМИТРОВА БАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №050,ВХ.Б, ет.04

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-167от

05.12.2014г.

5.

АУ000804 от 16.05.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПЪРЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-186 от

05.12.2014г.

6.

ПДП000882 от

19.05.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПЪРЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-186 от

05.12.2014г.

7.

АУ000810 от 16.05.2014г.

 

АУЗД

Светлана Димитрова Топалова

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №038

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-245 от

05.12.2014г.

8.

ПДП000921 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

Светлана Димитрова Топалова

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №038

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-245 от

05.12.2014г.

9.

АУ000817 от 19.05.2014г.

АУЗД

ДРАГА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №018,ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-162 от

05.12.2014г.

10.

ПДП000901 от

20.05.2014г.

ПОКАНА

ДРАГА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №018,ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-162 от

05.12.2014г.

11.

АУ000818 от 19.05.2014г.

АУЗД

ЕМИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №018,ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-98 от

05.12.2014г.

12.

ПДП000902 от

20.05.2014г.

ПОКАНА

ЕМИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №018,ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-98 от

05.12.2014г.

13.

АУ000819 от 19.05.2014г.

 

АУЗД

МИЛЕНА ИВАНОВА ПАШОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №024, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-145 от

05.12.2014г.

14.

ПДП000888 от

19.05.2014г.

 

ПОКАНА

МИЛЕНА ИВАНОВА ПАШОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №024, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-145 от

05.12.2014г.

15.

АУ000822 от 19.05.2014г.

 

АУЗД

САНДО АСЕНОВ ШИПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №041

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-246 от

05.12.2014г.

16.

ПДП000889 от

19.05.2014г.

 

ПОКАНА

САНДО АСЕНОВ ШИПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №041

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-246 от

05.12.2014г.

17.

АУ000835 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН МАРИНОВ НЕДЕЛЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” №135, ет.06, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-247 от

05.12.2014г.

18.

ПДП000903 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН МАРИНОВ НЕДЕЛЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” №135, ет.06, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-247 от

05.12.2014г.

19.

АУ000838 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРТИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-191 от

05.12.2014г.

20.

ПДП000911 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРТИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-191 от

05.12.2014г.

21.

АУ000841 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

АДРИАНА МИХАЙЛОВА СЪБЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №037

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-192 от

05.12.2014г.

22.

ПДП000905 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

АДРИАНА МИХАЙЛОВА СЪБЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №037

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-192 от

05.12.2014г.

23.

АУ000843от 20.05.2014г.

АУЗД

АСЕНГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-193 от

05.12.2014г.

24.

ПДП000913 от

20.05.2014г.

ПОКАНА

АСЕНГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-193 от

05.12.2014г.

25.

АУ000844от 20.05.2014г.

АУЗД

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-84 от

05.12.2014г.

26.

ПДП000912 от

20.05.2014г.

ПОКАНА

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-84 от

05.12.2014г.

27.

АУ000845 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

МИНЧО АТАНАСОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и пета” №021А

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-М-146 от

05.12.2014г.

28.

ПДП000907 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

МИНЧО АТАНАСОВ ВЕЛЕВ

с. Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и пета” №021А

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-М-146 от

05.12.2014г.

29.

АУ000849от 20.05.2014г.

 

АУЗД

АСЕН ЙОРДАНОВ МИНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №020, ет.06, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-194 от

05.12.2014г.

30.

ПДП000919 от

20.05.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН ЙОРДАНОВ МИНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №020, ет.06, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-194 от

05.12.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.12.2014г.

       Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.12.2014г.