PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 09 декември 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

09 декември 2014 г.

  • На основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, жителите на с. Варвара и с. Ветрен дол внесоха искане за разглеждане от Общински съвет - Пазарджик за провеждане на местен референдум за отделяне населените места от община Септември и присъединяването им към община Пазарджик. Искането е подкрепено с подписка от 25 на сто от избирателите в двете населени места, с поставен въпрос: „Съгласни ли сте село Варвара/ село Ветрен дол да се отдели от община Септември и да се присъедини към община Пазарджик?“. Ако тези две села се присъединят към община Пазарджик, жителите ще могат да се възползват от множество социални и икономически придобивки. Община Пазарджик притежава административен и институционален капацитет, който гарантира следването на политика за устойчиво местно развитие, което е отличителен белег за постигане на добри резултати. Не на последно място по-големият град дава възможност за по-добра реализация на трудовия пазар, което съчетано с удобните транспортни връзки, които притежава община Пазарджик, е предпоставка по-добър живот на населението на общината;
  • Община Пазарджик откри процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на община Пазарджик”. Поддръжката и ремонта на улични осветителни уредби обхваща територията на 32 населени места от Община Пазарджик – гр. Пазарджик и 31 села и включва следните елементи: осветителните тела – 13 192 бр., различни елементи на уличните осветителни уредби, захранващи кабели и др. Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уредбите за уличното осветление (УОУ). Изпълнението на поръчката цели осигуряване на нормалното функциониране на уличните осветителни уредби на територията на община Пазарджик, като в резултат на изпълнение на поръчката ще се поддържа нивото на осветеност в населените места, ще се осигури безопасното движение на моторни превозни средства и сигурността на пешеходците в тъмната част на денонощието. Периодът на изпълнение на поръчката е 24 месеца от сключване на договора, а прогнозната й стойност е около 710 700 лв. без ДДС, като средствата ще бъдат осигурени от съответните бюджети на община Пазарджик за 2015 и 2016 година;

 

  • Във връзка с настъпването на зимния сезон кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед до ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, управителни органи на юридически лица, едноличните търговци, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването от сняг и лед и поддържането на тротоари, плочници и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти. Глобите са от 50 до 200 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 500 лв. При повторност на физическите лица се налага глоба от 200 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция от 500 до 1 000 лв.

Във връзка с Коледните и Новогодишните празници с друга заповед се забранява използването на пиротехнически средства в закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, училища, църкви и други обществени места и по време на провеждането на тържествени мероприятия, на които би могло да се създаде опасност за живота и здравето на гражданите, увреждане на имуществото им или нарушаването на спокойствието. Нарушителите ще се санкционират съобразно Наредбата за обществения ред в община Пазарджик /НОР/ и други действащи нормативни разпоредби.

 

  • Община Пазарджик работи по изпълнението на Проект „Шанс” по Договор № BG051РО001-5.2.12-0048-СООО1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, на стойност 765 291,84 лв., с продължителност 19 месеца.

Основната цел на проекта е да развие устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и напускащи институциите, които да бъдат настанени в четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) в община Пазарджик.

          Настаняването в ЦНСТДМ става със заповед от Отдел “Закрила на детето” по местоживеене за непълнолетните потребители или със заповед на кмета на общината, след подаване на молба от страна на пълнолетното лице или негов настойник, ако е поставено под запрещение. В резултат на реализираните дейности до момента са настанени 14 деца и младежи. Новоизградените Центрове за настаняване на деца от семеен тип осигуряват 24-часова грижа от висококвалифициран персонал. Осигурено е социално, психологическо, педагогическо, здравно и друго консултиране и информиране, както и индивидуална подкрепа за преодоляване на проблемите във всекидневния живот на децата и младежите;

 

  • Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници е изготвен график за работата на общинските детски градини, като за дежурна градина е определена ОДЗ „Здраве”. Детското заведение има готовност да посрещне всички нуждаещи се деца, като директорите на детските градини поемат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочването и приемането им в дежурната детска градина. В град Пазарджик детските заведения няма да работят в периода от 22.12. до 30.12.2014 г. /плюс официалните почивни дни/. Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите и кметовете по населени места

 

  • Община Пазарджик обявява Национален конкурс за поезия „ТЕОДОР ТРАЯНОВ”. Конкурсът е явен и се провежда на 3 години. Първото му издание е през 2012 г., когато се навършват 130 години от рождението на поета /1882 г./ . Желаещите да участват в конкурса кандидатстват с последната си издадена стихосбирка, изпратена по пощата на адрес: 4 400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, за дирекция „Образование и култура”. Носителят на националната награда получава 1 000 евро и грамота. Крайният срок за получаване на творбите е 15 януари 2015 г. Резултатите от конкурса се обявяват на 30 януари, рожденият ден на Теодор Траянов, на официална церемония;

 

  • За 15-та година ще се проведе национален коледен турнир по футзал. Събитието ще премине под патронажа на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов и ще се състои от 24-ти до 26-ти декември в СЗ "Васил Левски". Участие в проявата ще вземат 32 отбора от цялата страна. По силата на жребий, който ще се изтегли на 17-ти декември, отборите ще бъдат разпределени в 8 групи по 4 отбора. За фазата на елиминациите право да се класират ще имат първите два тима от всяка група. За призьорите в отборното и лично класиране е предивен парично-предметен награден фонд от 2 000 лв., осигурен от Община Пазарджик. Сред участниците в турнира по футзал и тази година ще бъдат националните състезатели Йордан и Веселин Миневи, както и почти всички най-добри футболисти от област Пазарджик. До момента заявки за участие в коледния турнир по футзал са подали тимовете на Фреш (Пазарджик), ФК Пловдив, Фрийстайл (Пещера), Левски (Паталеница), Мишел (Велинград), Оазис (Пловдив), Чико (Бяга), ФК Бяга, Ботев (Итиман), Каталунците, Елиткар (Пазарджик), Примавера (Пазарджик), Респект (Главиница), Тракия (Мирянци), Миньор (Елшица), Комуна (Черногорово), Какао бийч (Пещера), ПзРуус (Пазарджик), Зенит (Ветрен дол), Атлетик (Пазарджик), Брацигово, Феърплей (Ковачево), Армейците (Пазарджик), Св. Каридат (Пазарджик), плажа Варвара и Црънча. Турнирът стартира в СЗ "Васил Левски" на 24 декември от 9 часа. Финалите ще бъдат на 26 декември от 16 часа. Входът за състезанието по традиция ще бъде свободен.