PostHeaderIconОбщина Пазарджик с приз за реализацията на проект „Подобряване и реновиране на градската среда”

Община Пазарджик с приз за реализацията на проект „Подобряване и реновиране на градската среда”

На церемония днес, състояла се по време на Годишната информационна конференция на Оперативна програма „Регионално развитие”, Община Пазарджик беше отличена с приз. Наградата се връчва за реализацията на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”. Отличени са най-успешните проекти, допринесли за постигане на напредъка по Програмата и популяризиране на приноса на ЕС и ЕФРР за подобряване на качеството на живот в регионите в страната и постигане на балансирано устойчиво развитие.