projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публикувани процедури за възлагане на обществена поръчки

PostHeaderIconСъобщение относно публикувани процедури за възлагане на обществена поръчки

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2015 г.”
и
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2015 г.”