projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Пазарджик".

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените
поръчки, Ви, информирам, че община Пазарджик, в качеството си на възложител, е
открила с Решение  3378 от 11.12.2014 г. процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на
община Пазарджик".

   

Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 15.12.2014 г.

   

Настоящото съобщение има информативен характер.
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че община Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила с Решение ? 3378 от 11.12.2014 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Пазарджик". Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 15.12.2014 г. Настоящото съобщение има информативен характер.