projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно обществено обсъждане на изготвеното предложение с проект, за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ XVII- Озеленяване в кв. 113, по действащия план на гр. Пазарджик.

PostHeaderIconОбявление относно обществено обсъждане на изготвеното предложение с проект, за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ XVII- Озеленяване в кв. 113, по действащия план на гр. Пазарджик.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пазарджик на основание с чл.127 ал. 1 във връзка с чл.62а, ал. 3,т.2 от ЗУТ, уведомява жителите на Община Пазарджик, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ XVII- Озеленяване в кв. 113, по действащия план на гр. Пазарджик.

Каним всички желаещи на обществено обсъждане на така изготвеното предложение с проекта , което ще се проведе на 09.01.2015г. от 10:30 до 11:00 часа в залата за експертни съвети, намираща се на 1-ви етаж на зала “Майстор Георги Атанасов”- гр. Пазарджик.