projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Важна информация Закон за управление на етажна собственост
There are no translations available.

Закон за управление на етажна собственост - информация и документи

    * НАРЕДБА № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
    * Примерна покана за свикване на общо събрание на собствениците
    * Примерен протокол за провеждане на общо събрание на собствениците
    * Примерен протокол по чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС /при липса или отказ на собственика да получи поканата/
    * Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
    * Заявление за етажна собственост
    * Указания при попълване на заявление за етажна собственост