projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 115

PostHeaderIconСписък 115

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 06.01.2015г.          

валидно до 20.01.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000931 от 27.05.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 052, ет.08, ап.046

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н -1 от 06.01.2015г.

2.

ПДП001001от

27.05.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 052, ет.08, ап.046

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-1 от 06.01.2015г.

3.

АУ000938 от 27.05.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” № 026

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-1 от 06.01.2015г.

4.

ПДП001054 от

31.05.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” № 026

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-1 от 06.01.2015г.

5.

АУ000941 от 27.05.2014г.

 

АУЗД

АСЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик ул.”Янтра ” № 001, ет.03, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-2 от 06.01.2015г.

6.

ПДП001056 от

31.05.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик ул.”Янтра ” № 001, ет.03, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-2 от 06.01.2015г.

7.

АУ000946 от 28.05.2014г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 009, вх.Б, ет.4, ап.10

******

ДПС

Изх № 13-К-1 от 06.01.2015г.

8.

ПДП001024 от

29.05.2014г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 009, вх.Б, ет.4, ап.10

******

 

ДПС

Изх № 13-К -1 от 06.01.2015г.

9.

АУ00948 от 28.05.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ПАУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-1 от 06.01.2015г.

10.

ПДП001020 от

28.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ПАУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-1 от 06.01.2015г..

11.

АУ000963 от 29.05.2014г.

 

АУЗД

СИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-1 от 06.01.2015г.

12.

ПДП001040 от

30.05.2014г.

 

ПОКАНА

СИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-1 от 06.01.2015г..

13.

АУ000968 от 29.05.2014г.

 

АУЗД

Тодорка Богданова   Филипова

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №.03, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-1 от 06.01.2015г..

14.

ПДП001034от

29.05.2014г..

 

ПОКАНА

Тодорка Богданова   Филипова

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №.03, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-1 от 06.01.2015г.

15.

АУ000971 от 30.05.2014г.

 

АУЗД

АСЕН ГАНЧЕВ ГЕТЕВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта” № 001А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А- 3 от 06.01.2015г.

16.

ПДП001035 от

30.05.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН ГАНЧЕВ ГЕТЕВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта” № 001А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-3 от 06.01.2015г.

17.

АУ000974 от

30.05.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” № 012, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ц-1 от 06.01.2015г.

18.

ПДП001070 от

31.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” № 012, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ц-1 от 06.01.2015г.

19.

АУ000985 от 30.05.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ВУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” № 009, вх.Б, ет.04, ап.034

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н- 2 от 06.01.2015г.

20.

ПДП001046 от

30.05.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ВУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” № 009, вх.Б, ет.04, ап.034

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-2 от 06.01.2015г.

21.

АУ000986 от 30.05.2014г.

АУЗД

ЛЮБЕН АТАНАСОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 083, ет.02, ап. 008

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Л-2 от 06.01.2015г.

22.

ПДП001051 от

30.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБЕН АТАНАСОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловивска” № 083, ет.02, ап.008

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Л -2 от 06.01.2015г.

23.

АУ000991 от 30.05.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТОИЧКОВ     ФИЛИПОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро ” № 003, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-2 от 06.01.2015г.

24.

ПДП001050 от

30.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТОИЧКОВ     ФИЛИПОВ

Гр.Пазарджик., ул.”Бачо Киро” № 003, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-2 от 06.01.2015г.

25.

АУ000994 от

31.05.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТЕФАНОВ РАДКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №019, ет.03, ап.006

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-З от 06.01.2015г.

26.

ПДП001064 от

31.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТЕФАНОВ РАДКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов ” №062

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И -З от 06.01.2015г.

27.

АУ001017от

03.06.2014г.

АУЗД

Красимир Иванов Будев

гр. Пазарджик, ул.”Отон Иванов” №062

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-К-2 от 06.01.2015г.

28.

ПДП001083 от 03.06.2014г.

ПОКАНА

Красимир Иванов Будев

гр. Пазарджик, ул.”Отон Иванов ” №062

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-К-2 от 06.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.01.2015г.