projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 116

PostHeaderIconСписък 116

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда – 07.01. 2015г.          

валидно до 22.01. 2015г., 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000851 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

Тодора Христоскова Дралева

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №021, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-2 от

07.01.2014г.

2.

ПДП000933 от

21.05.2014г.

 

ПОКАНА

Тодора Христоскова Дралева

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №021, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-2 от

07.01.2014г.

3.

АУ000852 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №011, ет.8, ап.48

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-3 от

07.01.2014г.

4.

ПДП000934 от

22.05.2014г.

 

ПОКАНА

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №011, ет.8, ап.48

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-3 от

07.01.2014г.

5.

АУ000853от 20.05.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №009, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-2 от

07.01.2014г.

6.

ПДП000922 от

21.05.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №009, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-2 от

07.01.2014г.

7.

АУ000855 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №021, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-6 от

07.01.2014г.

8.

ПДП000936 от

22.05.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №021, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-6 от

07.01.2014г.

9.

АУ000856 от 20.05.2014г.

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №009, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-2 от

07.01.2014г.

10.

ПДП000924 от

21.05.2014г.

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” №009, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-2 от

07.01.2014г.

11.

АУ000858 от 20.05.2014г.

АУЗД

Димитринка Здравинова Кънчева

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Ботев” №037, вх.Б, ет.04, ап.026

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-2 от

07.01.2014г.

12.

ПДП000937от

22.05.2014г.

ПОКАНА

Димитринка Здравинова Кънчева

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Ботев” №037, вх.Б, ет.04, ап.026

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-2 от

07.01.2014г.

13.

АУ000862от 20.05.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА НЕНКОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №038, ет.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-3 от

07.01.2014г.

14.

ПДП000926 от

21.05.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА НЕНКОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №038, ет.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-3 от

07.01.2014г.

15.

АУ000863 от 20.05.2014г.

 

АУЗД

ИВАН АНГЕЛОВ

КЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №037, вх.Б, ет.04, ап.026

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-И-4 от

07.01.2015г.

16.

ПДП000938 от

22.05.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН АНГЕЛОВ

КЪНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №037, вх.Б, ет.04, ап.026

*****

ДНИ/ТБО/ /ДПС

Изх № 13-И-4 от

07.01.2015г.

17.

АУ000868 от 21.05.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

ДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-Н-3 от

07.01.2015г.

18.

ПДП000940 от

22.05.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

ДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №005, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-3 от

07.01.2015г.

19.

АУ000887 от 22.05.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА ИВАНОВА

ЦВЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №027, вх.Б, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-1 от

07.01.2015г.

20.

ПДП000965 от

23.05.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ИВАНОВА

ЦВЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №027, вх.Б, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-1 от

07.01.2015г.

21.

АУ000888 от 22.05.2014г.

АУЗД

СТОЯНКА БОРИСОВА

АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-3 от

07.01.2015г.

22.

ПДП000977 от

26.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА БОРИСОВА

АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-3 от

07.01.2015г.

23.

АУ000889 от 22.05.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ВАСИЛЕВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-4 от

07.01.2015г.

24.

ПДП000976 от

26.05.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ВАСИЛЕВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-4 от

07.01.2015г.

25.

АУ000890 от 22.05.2014г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-1 от

07.01.2015г.

26.

ПДП000975 от

26.05.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №056, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-1 от

07.01.2015г.

27.

АУ000892 от 22.05.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ

ВАСИЛЕВ

с. Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”39 -та” №002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-1 от

07.01.2015г.

28.

ПДП000955 от

22.05.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ

ВАСИЛЕВ

с. Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”39 -та” №002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-1 от

07.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.01.2015г.