projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 117

PostHeaderIconСписък 117

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 07.01.2015г.          

валидно до 21.01.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000995 от 31.05.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ЖИЛЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №036, ет.1, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-2 от

07.01.2015г.

2.

ПДП001071 от

31.05.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ЖИЛЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №036, ет.1, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-2 от

07.01.2015г.

3.

АУ000996 от 31.05.2014г.

 

АУЗД

ЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №12, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ю-1 от 07.01.2015г.

4.

ПДП001151 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №12, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ю-1 от 07.01.2015г.

5.

АУ000998 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ЖИВКА ДОНЧЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №451

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-1 от

07.01.2015г.

6.

ПДП001154 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЖИВКА ДОНЧЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №451

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-1 от

07.01.2015г.

7.

АУ000999 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ВЕЛЬОВА МИХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №049, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-1 от

07.01.2015г.

8.

ПДП001155 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ВЕЛЬОВА МИХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №049, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-1 от

07.01.2015г.

9.

АУ001002 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ПЕТКОВ АНТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №004, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-8 от

07.01.2015г.

10.

ПДП001073 от

02.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ПЕТКОВ АНТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №004, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-8 от

07.01.2015г.

11.

АУ001004 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ДУШКА СТОИЛОВА ВЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №033

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-3 от

07.01.2015г.

12.

ПДП001074 от

02.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДУШКА СТОИЛОВА ВЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №033

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-3 от

07.01.2015г.

13.

АУ001005 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАНУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-3 от

07.01.2015г.

14.

ПДП001078 от

02.06.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАНУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-3 от

07.01.2015г.

15.

АУ001009 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР СТОЙКОВ БОГАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №062, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-3 от

07.01.2015г.

16.

ПДП001080 от

02.06.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР СТОЙКОВ БОГАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №062, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-3 от

07.01.2015г.

17.

АУ001012 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЧОЧКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.05, ап.035

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-3 от

07.01.2015г.

18.

ПДП001093 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЧОЧКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.05, ап.035

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-3 от

07.01.2015г.

19.

АУ001013 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА БОНДЖАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-3 от

07.01.2015г.

20.

ПДП001081 от

02.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА БОНДЖАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-3 от

07.01.2015г.

21.

АУ001014 от 02.06.2014г.

АУЗД

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №066

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-4 от

07.01.2015г.

22.

ПДП001103 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №066

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-4 от

07.01.2015г.

23.

АУ001016 от 02.06.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ РАДКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.04, ап.011

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-4 от

07.01.2015г.

24.

ПДП001092 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ РАДКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.04, ап.011

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-4 от

07.01.2015г.

25.

АУ000605 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.01

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-4 от

07.01.2015г.

26.

ПДП000682 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.01

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-В-4 от

07.01.2015г.

27.

АУ002827 от 12.11.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.05, ап.039

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-7 от

07.01.2015г.

28.

ПДП003005 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.05, ап.039

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-7 от

07.01.2015г.

29.

13-А-170 от 14.11.2014г.

 

ПИСМО

АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.05, ап.039

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-7 от

07.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.01.2015г.