projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 118

PostHeaderIconСписък 118

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък – 09.01.2015г.           
валидно до 26.01.2015г., 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. 
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ001156 от 13.06.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕРКЕНЕКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-6 от

09.01.2015г.

ПДП001243 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕРКЕНЕКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-6 от

09.01.2015г.

 3

АУ001157 от 13.06.2014г.

 

АУЗД

РАЙКО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №037, ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-4 от

09.01.2015г.

ПДП001233 от

16.06.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙКО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №037, ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-4 от

09.01.2015г.

 5

АУ001160 от 13.06.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг”  №036

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-13 от

09.01.2015г.

ПДП001236 от

16.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг”  №036

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-13 от

09.01.2015г.

 7

АУ001161 от 13.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №032

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-9 от

09.01.2015г.

 8

ПДП001235 от

16.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №032

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-9 от

09.01.2015г.

 9

АУ001164 от 16.06.2014г.

АУЗД

НИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №014, ет.03, ап.073

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-8 от

09.01.2015г.

 10

ПДП001238 от

16.06.2014г.

ПОКАНА

НИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №014, ет.03, ап.073

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-8 от

09.01.2015г.

 11

АУ001165 от 16.06.2014г.

АУЗД

ИРИНА ЕМИЛОВНА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №002, ет.05, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-7 от

09.01.2015г.

 12

ПДП001241от

16.06.2014г.

ПОКАНА

ИРИНА ЕМИЛОВНА ЧАЛЪКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №002, ет.05, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-7 от

09.01.2015г.

 13

АУ001167 от 16.06.2014г.

 

АУЗД

Катерина Емануилова Керкенекова

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-8 от

09.01.2015г.

 14

ПДП001244 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

Катерина Емануилова Керкенекова

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-8 от

09.01.2015г.

 15

АУ001171 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

Тодорка Димитрова

Данова

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-3 от

09.01.2015г.

16 

ПДП001253 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

Тодорка Димитрова

Данова

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-3 от

09.01.2015г.

 17

АУ001175 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС ЦВЕТКОВ

ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №047, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-14 от

09.01.2015г.

 18

ПДП001249 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЦВЕТКОВ

ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №047, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-14 от

09.01.2015г.

 19

АУ001176 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

ОЛГА ВАСИЛЕВА

ГОРИСТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня Мария Луиза” №133, ет.04, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-1 от

09.01.2015г.

 20

ПДП001251 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

ОЛГА ВАСИЛЕВА

ГОРИСТАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня Мария Луиза” №133, ет.04, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-О-1 от

09.01.2015г.

 21

АУ001178 от 17.06.2014г.

АУЗД

Христина Костадинова

Динчева

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” №013, вх.А, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-1 от

09.01.2015г.

 22

ПДП001320 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

Христина Костадинова

Динчева

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” №013, вх.А, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-1 от

09.01.2015г..

 23

АУ001179 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

СПАС ХРИСТОВ

СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-С-7 от

09.01.2015г.

 24

ПДП001322 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ХРИСТОВ

СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №020, ет.03, ап.008

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх № 13-С-7 от

09.01.2015г.

 25

АУ001180 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛОВА

СЕМЕРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №018, ет.08, ап.032

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-9 от

09.01.2015г.

 26

ПДП001255 от

17.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛОВА

СЕМЕРДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №018, ет.08, ап.032

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-9 от

09.01.2015г.

 27

АУ001182 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

РАЙКО РЕСУЛ

ЮСЕФ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-5 от

09.01.2015г.

 28

ПДП001262 от

18.06.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙКО РЕСУЛ

ЮСЕФ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-5 от

09.01.2015г.


Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.01.2015г.
 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.01.2015г.