projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 119

PostHeaderIconСписък 119

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
публикувано във петък, 09.01.2015г.           
валидно до 23.01.2015г., 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. 
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на

задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

АУ001101 от 09.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОРОМАНОВ

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” № 016,ет.01,ап.003

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д -11 от  09.01.2015г.

 2

ПДП001175от

09.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОРОМАНОВ

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” № 016,ет.01,ап.003

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-11 от 09.01.2015г

 3

АУ001104 от 09.06.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР  ПЕТРОВ МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” № 025,вх.В,ет.03,ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-10 от 09.01.2015г

 4

ПДП001176 от

09.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР  ПЕТРОВ МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” № 025,вх.В,ет.03,ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-10 от 09.01.2015г .

 5

АУ001114 от 10.06.2014г.

 

АУЗД

МАРИАНА  ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр. Пазарджик ул.”Киселец ” № 009,ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-4 от  09.01.2015г.

 6

ПДП001189 от

11.06.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА  ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр. Пазарджик ул.”Киселец ” № 009,ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-4 от  09.01.2015г.

 7

АУ001115 от 10.06.2014г.

 

АУЗД

СПАС АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Никола Петринин”           № 014

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-8 от 09.01.2015г.

 8

ПДП001228 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Никола Петринин”           № 014

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С -8 от 09.01.2015г.

 9

АУ001116 от 10.06.2014г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ЗАНГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” № 012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-1 от 09.01.2015г.

 10

ПДП001211 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ЗАНГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” № 012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-1 от  09.01.2015г.

11 

АУ001132 от 12.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИГНАТОВ НЕНКОВСКИ

Гр.Пазарджик, ул.”Брацигово” № 03

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-10 от 09.01.2015г.

 12

ПДП001199 от

12.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИГНАТОВ НЕНКОВСКИ

Гр.Пазарджик, ул.”Брацигово” № 03

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-10 от 09.01.2015г..

 13

АУ001135 от 12.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ  ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №.04,ет.07,ап.020

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-9 от 09.01.2015г..

14 

ПДП001201от

12.06.2014г..

 

ПОКАНА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ  ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №.04,ет.07,ап.020

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-9 от 09.01.2015г.

 15

АУ001137 от 12.06.2014г.

 

АУЗД

ИСКРА РАЙЧЕВА ЖЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-8 от 09.01.2015г.

 16

ПДП001200 от

12.06.2014г.

 

ПОКАНА

ИСКРА РАЙЧЕВА ЖЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-8 от 09.01.2015г.

 17

АУ001139 от

12.06.2014г.

 

АУЗД

Бедрие Сюлейманова Алилова

гр.Пазарджик,ул.”Спартак” № 003,ет.04, ап.019

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Б-3 от  09.01.2015г.

 18

ПДП001207 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

Бедрие Сюлейманова Алилова

гр.Пазарджик,ул.”Спартак” № 003,ет.04, ап.019

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Б-3 от 09.01.2015г.

 19

АУ001141 от 12.06.2014г.

 

  АУЗД

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” № 013,вх.А, ет.02,ап.013

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З- 3 от 09.01.2015г.

 20

ПДП001203 от

12.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Вит II” № 013,вх.А, ет.02,ап.013

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-3 от 09.01.2015г.

 21

АУ001142 от 12.06.2014г.

АУЗД

АНИ ЛИЛЯНОВА  БОЯДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Петринин ” № 014

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-15 от 09.01.2015г.

 22

ПДП001229 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНИ ЛИЛЯНОВА  БОЯДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Петринин ” № 014

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А -15 от 09.01.2015г.

 23

АУ001147 от 13.06.2014г.

 

 АУЗД

ХРИСТО НИКОЛОВ    КИТАНОВ

Гр.Пазарджик., ул.”Георги Бенковски” №  112,ет.04,ап.010

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-2 от 09.01.2015г.

 24

ПДП001212 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО НИКОЛОВ    КИТАНОВ

Гр.Пазарджик., ул.”Георги Бенковски” №  112,ет.04,ап.010

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-2 от  09.01.2015г.

 25

АУ001151 от

13.06.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик , ул.”Пирдоп ” №004, вх.А,ет.03, ап.008

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-4 от 09.01.2015г.

 26

ПДП001223 от

13.06.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ

гр. Пазарджик , ул.”Пирдоп ” №004, вх.А,ет.03, ап.008

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-4 от  09.01.2015г.

 27

АУ001154 от

13.06.2014г.

АУЗД

Снежка  Красимирова  Асенова

гр. Пазарджик,ул.”Янтра ” №021,ет. 01,ап.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-9 от 09.01.2015г.

 28

ПДП001225 от 13.06.2014г.

ПОКАНА

Снежка  Красимирова  Асенова

гр. Пазарджик,ул.”Янтра ” №021,ет. 01,ап.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-9 от  09.01.2015г.


Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.01.2015г.
 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.01.2015г.