projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 120

PostHeaderIconСписък 120

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък – 09.01.2015г.           
валидно до 26.01.2015г., 17:00 часа
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. 
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид

на документ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ001018 от 03.06.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ ИВАНОВА БУДЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Отон Иванов” №62

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-6 от

09.01.2015г.

 2

ПДП001084 от

03.06.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ИВАНОВА БУДЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Отон Иванов” №62

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-6 от

09.01.2015г.

 3

АУ001019 от 03.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Дойран” №013, ет.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-6 от

09.01.2015г.

 4

ПДП001085 от

03.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Дойран” №013, ет.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-6 от

09.01.2015г.

АУ001020 от 03.06.2014г.

 

АУЗД

СПАС ВАСИЛЕВ СПАСОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма” №003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-5 от

09.01.2015г.

 6

ПДП001090 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ВАСИЛЕВ СПАСОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма” №003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-5 от

09.01.2015г.

 7

АУ001024 от 03.06.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕРИМОВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” №022, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-3 от

09.01.2015г.

ПДП001091 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕРИМОВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” №022, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-3 от

09.01.2015г.

АУ001029 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

ДАРИНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик,ул.”Бачо Киро”№003,ет.01,ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-6 от

09.01.2015г.

 10

ПДП001095 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДАРИНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик,ул.”Бачо Киро” №003,ет.01,ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-6 от

09.01.2015г.

 11

АУ001031 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

ВИДКО ТОДОРОВ АТАНАСОВ

с.Мирянци, ул.”Девета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-7 от

09.01.2015г.

 12

ПДП001094 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВИДКО ТОДОРОВ АТАНАСОВ

с.Мирянци, ул.”Девета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-7 от

09.01.2015г.

 13

АУ001032 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

ЖИВКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №002, ет.10, ап.051

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ж-2 от

09.01.2015г.

 14

ПДП001104 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЖИВКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Дунав” №002, ет.10, ап.051

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ж-2 от

09.01.2015г.

15 

АУ001041 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ ГРУЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Есперанто” №001,

вх.А, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-6 от

09.01.2015г.

16 

ПДП001112 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ ГРУЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Есперанто” №001, вх.А, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-6 от

09.01.2015г.

 17

АУ001042 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРУЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Цар Калоян” №083

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-7 от

09.01.2015г.

 18

ПДП001113 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРУЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Цар Калоян” №083

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-7 от

09.01.2015г.

 19

АУ001045 от 04.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТАВРИЕВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №092, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-7 от

09.01.2015г.

 20

ПДП001107 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТАВРИЕВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №092, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-7 от

09.01.2015г.

 21

АУ001049 от 04.06.2014г.

АУЗД

ДОЙКА КУНЧОВА ТАТАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №002, вх.Б, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-8 от

09.01.2015г.

 22

ПДП001114 от

04.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДОЙКА КУНЧОВА ТАТАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №002, вх.Б, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-8 от

09.01.2015г.

 23

АУ001057 от 05.06.2014г.

 

АУЗД

КРЪСТАНКА НИКОЛОВА НАНЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №139, ет.02, ап.005

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-7 от

09.01.2015г.

 24

ПДП001124 от

05.06.2014г.

 

ПОКАНА

КРЪСТАНКА НИКОЛОВА НАНЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №139, ет.02, ап.005

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-К-7 от

09.01.2015г.

 25

АУ001061 от 05.06.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №125, ет.06, ап.021

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-11 от

09.01.2015г.

26 

ПДП001137 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №125, ет.06, ап.021

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-А-11 от

09.01.2015г.

 27

АУ001065 от 05.06.2014г.

 

АУЗД

АТАНАСКА ГРИГОРОВА БЕЛИЧКИНА

с.Алеко Константиново, ул.”Ал.Стамболийски” №20

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-12 от

09.01.2015г.

 28

ПДП001150 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА ГРИГОРОВА БЕЛИЧКИНА

с.Алеко Константиново, ул.”Ал.Стамболийски” №20

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-12 от

09.01.2015г.


Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.01.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.01.2015г.