projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 121

PostHeaderIconСписък 121

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в понеделник, 12.01.2015г.          

валидно до 26.01.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001067 от 05.06.2014г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА КАТЕРИНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.11, ап.063

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-12 от

12.01.2015г.

2.

ПДП001133 от

05.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА КАТЕРИНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.11, ап.063

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-12 от

12.01.2015г.

3.

АУ001072 от 05.06.2014г.

 

АУЗД

АСЕН РЕДЖЕПОВ ГАВАЗОВ

с.Драгор, ул.”Седма” №017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-16 от

12.01.2015г.

4.

ПДП001134 от

05.06.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН РЕДЖЕПОВ ГАВАЗОВ

с.Драгор, ул.”Седма” №017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-16 от

12.01.2015г.

5.

АУ001078 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР МАЛИНОВ ДЪРВОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №011, вх.В, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-13 от

12.01.2015г.

6.

ПДП001146 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР МАЛИНОВ ДЪРВОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №011, вх.В, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-13 от

12.01.2015г.

7.

АУ001079 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

ПЕТКО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №125

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-2 от

12.01.2015г.

8.

ПДП001162 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №125

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-2 от

12.01.2015г.

9.

АУ001080 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

СИЛВАНА КРАСИМИРОВА ДЪРВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-10 от

12.01.2015г.

10.

ПДП001147 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

СИЛВАНА КРАСИМИРОВА ДЪРВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-10 от

12.01.2015г.

11.

АУ001081 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

МАЛИН КРАСИМИРОВ ДЪРВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-5 от

12.01.2015г.

12.

ПДП001148 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

МАЛИН КРАСИМИРОВ ДЪРВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №017, вх.Б, ет.01, ап.026

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-5 от

12.01.2015г.

13.

АУ001082 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №011, вх.В, ет.02, ап.030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-10 от

12.01.2015г.

14.

ПДП001149 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №011, вх.В, ет.02, ап.030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-10 от

12.01.2015г.

15.

АУ001083 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕНЧОВ ГЕНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.07, ап.034

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-14 от

12.01.2015г.

16.

ПДП001152 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕНЧОВ ГЕНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.07, ап.034

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-14 от

12.01.2015г.

17.

АУ001084 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЙКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-15 от

12.01.2015г.

18.

ПДП001173 от

09.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЙКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-15 от

12.01.2015г.

19.

АУ001085 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАНА СТОЯНОВА БИЛБИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-11 от

12.01.2015г.

20.

ПДП001157 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАНА СТОЯНОВА БИЛБИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-11 от

12.01.2015г.

21.

АУ001086 от 06.06.2014г.

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БИЛБИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-16 от

12.01.2015г.

22.

ПДП001158 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БИЛБИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-16 от

12.01.2015г.

23.

АУ001087 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

СЕВДА АНГЕЛОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №120

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-12 от

12.01.2015г.

24.

ПДП001160 от

06.06.2014г.

 

ПОКАНА

СЕВДА АНГЕЛОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №120

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-С-12 от

12.01.2015г.

25.

АУ001089 от 06.06.2014г.

 

АУЗД

ПЕТКО РАНГЕЛОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №076, ет.04, ап.007

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-3 от

12.01.2015г.

26.

ПДП001164 от

09.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО РАНГЕЛОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №076, ет.04, ап.007

*****

ДНИ / ТБО

Изх № 13-П-3 от

12.01.2015г.

27.

АУ001091 от 09.06.2014г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №039

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-4 от

12.01.2015г.

28.

ПДП001166 от

09.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №039

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-4 от

12.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.01.2015г.