projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Важна информация Промяна на маршрутите
There are no translations available.

znak

Община   ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация, 

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

От 03.06.2010г. започва ремонт и реконструкция на основни пътни артерии на територията на град Пазарджик. Строително-ремонтните работи включват ремонт  на ул.”Панайот Волов”; ул.”Райко Алексиев”; ул.” Княгиня Мария Луиза” /от кръстовището  с ул.”Цар Шишман”  до кръстовището  с бул.”България”/; бул.”Цар Освободител” /от кръгово кръстовище мост над река “Марица” до кръстовището с ул.”Константин Величков”/ и                ул.” Кочо Честименски” и бул.”Цар Освободител” в участъка от кръстовището с бул.”Александър Стамболийски” до кръстовището с бул “Г.Бенковски”, което налага  промяна по маршрутите на междуселищните и градските автобусни линии както следва:

І. ПРОМЯНА НА МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ПОРАДИ  РЕМОНТ НА УЛ” КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”:

І.  По междуселищни автобусни линии:


1. Автобусна линия № 21 : гр.Пазарджик- с.Мало Конаре и обратно

Тръгване от АГ Пазарджик  - ул.”Царица Йоанна” - моста река “Марица”-            бул.”Стефан Стамболов” - ул.”Болнична” - ул.”Пловдивска” - с.Мало Конаре.

Тръгване от с.Мало Конаре- ул.”Пловдивска” - ул.”Болнична”- бул.”Стефан Стамболов” - моста река “Марица” - ул.” Царица Йоанна” -  АГ Пазарджик
 

2. Автобусна линия № 23: гр.Пазарджик- с.Мирянци- с.Огняново- с.Хаджиево- с.Говедаре и обратно

Тръгване от АГ Пазарджик  - ул.”Царица Йоанна”- моста река “Марица”-           бул.”Стефан Стамболов” - ул.”Болнична”- ул.”Пловдивска”-  ул.”Димчо Дебелянов”- ул.”Мирянско шосе” - с.Мирянци - с.Огняново - с.Хаджиево - с.Говедаре    

Тръгване от с.Говедаре - с.Хаджиево-  с.Огняново - с.Мирянци - ул.”Мирянско шосе”- ул.”Димчо Дебелянов - ул.”Пловдивска”- ул.”Болнична”- бул.”Стефан Стамболов”- моста река “Марица”- ул.” Царица Йоанна”-  АГ Пазарджик

ІІ. По градски автобусни лини:


1. Автобусна линия № 5

Тръгване от кв.Запад- ул.”Райко Алексиев” - бул”Христо Ботев” - ул.”Любен Боянов” бул.”България” - ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска”- ул.”Болнична”- бул.”Ст.Стамболов”-   ул.” Мирянско шосе”- пречиствателна станция

Тръгване от пречиствателна станция- ул.” Мирянско шосе”- бул.”Ст.Стамболов”- ул.”Болнична”- ул.”Пловдивска”- ул.”Ген.Гурко”- бул.”България”- ул.”Любен Боянов”- бул.”Христо Ботев” - бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.
 

2. Автобусна линия № 9

Тръгване от кв.Запад- ул.”Райко Алексиев”- бул.”Христо Ботев” - ул.”Любен Боянов- бул.”България”- ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска”- ул.”Болнична”- бул.”Ст.Стамболов”-   Комплекс “Зора”.

Тръгване от Комплекс “Зора”- бул.”Ст.Стамболов” - ул.”Болнична”- ул.”Пловдивска” -  ул.”Ген.Гурко”- бул.”България”- ул.”Любен Боянов”- бул.”Христо Ботев” -бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.
 

3. Автобусна линия № 12

Тръгване от Комплекс “Зора”- ул.”Пловдивска”- ул.”Генерал Гурко”- бул.”България”- моста река “Марица”- ул.” Царица Йоанна”-  АГ Пазарджик

Забележка:

Пътуващите по междуселищна автобусна линия № 21 да ползват автобусната спирка “Болницата“ за слизане и качване, а пътуващите по междуселищна автобусна линия № 23 да ползват автобусната спирка “Печатницата“ на ул.”Димчо Дебелянов” за слизане и качване.

Пътуващите по допълнителните градски автобусни линии № 5 ; № 9 ползват автобусните спирки по ул.”Ген.Гурко” и бул.”България”/ пътуването се извършва с микробуси/

Пътуващите по градска автобусна линия № 12 да ползват автобусните спирки по ул.”Ген.Гурко” и бул.”България”.


ІІ.ПРОМЯНА НА МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ  ПОРАДИ  РЕМОНТ НА УЛ” ПАНАЙОТ ВОЛОВ”:
 

І. По градски автобусни лини:
 

1. Автобусна линия № 5

Тръгване от кв.Запад- ул.”Райко Алексиев” – бул.”Христо Ботев” - ул.”Любен Боянов” - бул.”България” - ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска” - ул.”Болнична”-    бул.”Ст.Стамболов”-   ул.” Мирянско шосе”- пречиствателна станция

Тръгване от пречиствателна станция - ул.” Мирянско шосе”- бул.”Ст.Стамболов”- ул.”Болнична”- ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска” - бул.”България”- ул.”Любен Боянов”- бул.”Христо Ботев”- бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.


2. Автобусна линия № 6

Тръгване от ж.п.гара- ул.„Царица Йоанна”- мост Марица – бул. „Хр.Ботев” -– бул.„Ал.Стамболийски”- ул. „Ст.Ангелов”- ул. „Г.Бенковски” – ул. „К.Честименски” – ул. „Вихрен” – ул. „Рила” – ул. „Веслец”  – ул. „Ст.Караджа” – ул. „Болнична” – бул. „Ст.Стамболов” – ул. „Искра” – ул. „Синитевска” – ул. „Мильо войвода” – ул. „Царица Йоанна” – ж.п.гара.


3. Автобусна линия № 7

Тръгване от ж.п.гара - ул.„Царица Йоанна”- ул. „Мильо войвода”- ул. „Синитевска” -– ул. „Искра” – бул. „Ст.Стамболов”- ул. „Болнична” – ул. „Ст.Караджа” – ул. „Веслец”  - ул. „Рила” –ул.„Вихрен” – ул.„К.Честименски” - бул.”Г.Бенковски” - бул. „Ст.Ангелов” – бул. „Ал.Стамболийски” –   – бул. „Хр.Ботев” – ул. „Л.Боянов” – мост Марица – ул. „Царица Йоанна” – ж.п.гара.
 

4. Автобусна линия № 8

Тръгване от Кв. „Запад” – ул.”Райко Алексиев” – бул. „Хр.Ботев” – ул. „Л.Боянов” – мост Марица – ул.  „Н.Ламбрев” – ул. „Мильо войвода” – ул. „Царица Йоанна” – ж.п.гара – ул. „Заводска” – ул. „Синитевска” – ул. „Искра” – бул. „Ст.Стамболов” – ул. „Болнична” – ул. „Ст.Караджа” – ул. „Веслец”  – кв. „Изток”.

Тръгване от Кв.„Изток”- ул. „Веслец”  - ул. „Ст.Караджа - ул. „Болнична”- бул. „Ст.Стамболов”-  ул. „Искра”- ул. „Синитевска”-  ул. „Заводска”- ж.п.гара- ул.„Царица Йоанна”- мост Марица – бул. „Хр.Ботев”- бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.


5. Автобусна линия № 9

Тръгване от кв.Запад- ул.”Райко Алексиев”- бул.”Христо Ботев” - ул.”Любен Боянов - бул.”България” - ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска”- ул.”Болнична”-    бул.”Ст.Стамболов”-  Комплекс “Зора”.

Тръгване от Комплекс “Зора”- бул.”Ст.Стамболов” - ул.”Болнична”- ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска” - бул.”България” - ул.”Любен Боянов”- бул.”Христо Ботев”-бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.


6. Автобусна линия № 10

Тръгване от кв.Запад- ул.”Райко Алексиев” - бул.”Христо Ботев”- ул.”К.Величков” - ул.”Ал.Батенберг”- бул.”България” - ул.”Ген.Гурко” - ул.”Пловдивска”- ул.”Димчо Дебелянов” – бул.”Ст.Стамболов”- ул.”Болнична”- ул.”Пловдивска”- ул.”Ген.Гурко”- бул.”България”- ул.”Екзарх Йосиф”- ул.”К.Величков”- бул”Христо Ботев”- бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.
 

7. Автобусна линия № 13

Тръгване от Кв. „Запад”  – ул. „Р.Алексиев” – бул.”Христо Ботев” - бул.”Александър Стамболийски” - ул. „П.Бонев” –  бул. „Г.Бенковски” – ул. „Ген. Гурко” – ул. „Пловдивска” – бул.” Ст.Стамболов”– ул.”Болнична”- ул. „Пловдивска”- ул. „Ген. Гурко”- бул. „Г.Бенковски”- ул.„П.Бонев”- ул. „Р.Алексиев”-  Кв. „Запад”
 

8. автобусна линия № 14

Тръгване от Кв. „Запад” – ул. „Р.Алексиев”   – бул. „Хр.Ботев” – ул. ”К.Величков” – бул. „Цар Освободител” – ул. „Кочо Честименски” – ул. „Г.Бенковски” – ул. „Гурко” – ул. „Пловдивска” – бул. „Ст.Караджа” – Гробищен парк.

Тръгване от Гробищен парк -   бул.„Ст.Караджа”- ул. „Пловдивска”- ул. „Гурко”- бул. „Г.Бенковски”- ул. „Кочо Честименски”- бул. „Цар Освободител”- ул. ”К.Величков”- бул. „Хр.Ботев”- бул.”Александър Стамболийски”- ул.”Петър Бонев”- ул.”Райко Алексиев”.


Забележка:

Пътуващите по горепосочените градски автобусни линии да ползват автобусните спирки по бул.”Хр.Ботев” от кръстовището бул.”Александър Стамболийски” до кръстовището с ул. “ Константин Величков” и автобусната спирка “общежитие на у-ще “Г.Бенковски” на бул”.Александър Стамболийски”.