projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 122

PostHeaderIconСписък 122

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 13.01.2015г.          

валидно до 27.01.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

               

№ и дата на Документа

Вид на доку-мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид

на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ001183 от 17.06.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ АНГЕЛОВА ШОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-9 от 13.01.2015г.

 2

ПДП001266 от

18.06.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ АНГЕЛОВА ШОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-9 от 13.01.2015г.

 3

АУ001187 от 18.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №004,  ет.11, ап.042

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-11 от 13.01.2015г.

 4

ПДП001323 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №004,  ет.11, ап.042

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-11 от

13.01.2015г.

 5

АУ001191 от 18.06.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №032, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-5 от 13.01.2015г.

ПДП001328 от

24.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №032, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-5 от

13.01.2015г.

 7

АУ001194 от 18.06.2014г.

 

АУЗД

ЛЕПОГЕРГАНА СЛАВЕЕВА КЛИСУРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №001, вх.Б,  ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-6 от

13.01.2015г.

 8

ПДП001270 от

18.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЕПОГЕРГАНА СЛАВЕЕВА КЛИСУРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №001, вх.Б,  ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-6 от

13.01.2015г.

АУ001202 от 18.06.2014г.

 

АУЗД

КРЪСТИНКА ТИНКОВА МИЛКИНА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №119, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-10 от

13.01.2015г.

 10

ПДП001289 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

КРЪСТИНКА ТИНКОВА МИЛКИНА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №119, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-10 от

13.01.2015г.

 11

АУ001207 от 19.06.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №003, ет.08, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-12 от

13.01.2015г.

 12

ПДП001329 от

24.06.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КЕСТЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №003, ет.08, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-12 от

13.01.2015г.

13 

АУ001210 от 19.06.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНКА ИЛИЕВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №064, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-17 от

13.01.2015г.

14 

ПДП001315 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНКА ИЛИЕВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №064, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-17 от

13.01.2015г.

 15

АУ001211 от 19.06.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР АТАНАСОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №593

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-5 от

13.01.2015г.

 16

ПДП001275 от

19.06.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР АТАНАСОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №593

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-5 от

13.01.2015г.

 17

АУ001216 от 19.06.2014г.

 

АУЗД

ЗАПРИН КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №030, ет.02, ап.026

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-З-4 от

13.01.2015г.

18 

ПДП001287 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №030, ет.02, ап.026

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-З-4 от

13.01.2015г.

19 

АУ001218 от 19.06.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕЙОВ ПЕТРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №006, ет.01

******

ДПС

Изх № 13-Г-6 от

13.01.2015г.

20 

ПДП001284 от

19.06.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕЙОВ ПЕТРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №006, ет.01

******

ДПС

Изх № 13-Г-6 от

13.01.2015г.

21 

АУ001221 от 20.06.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА СТОЯНОВА БОГДАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-5 от

13.01.2015г.

 22

ПДП001288 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА БОГДАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-5 от

13.01.2015г.

 23

АУ001225 от 20.06.2014г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-6 от

13.01.2015г.

 24

ПДП001293 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-6 от

13.01.2015г.

 25

АУ001227 от 20.06.2014г.

АУЗД

ЛЮБКА АСЕНОВА МАТЕЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №080, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-7 от

13.01.2015г.

 26

ПДП001297 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА АСЕНОВА МАТЕЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №080, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-7 от

13.01.2015г.

 27

АУ001232 от 20.06.2014г.

 

АУЗД

ИЗМИР ЯШАР МУСТАФА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №063

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-9 от

13.01.2015г.

 28

ПДП001298 от

20.06.2014г.

 

ПОКАНА

ИЗМИР ЯШАР МУСТАФА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №063

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-9 от

13.01.2015г.

 29

АУ001234 от 23.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ

СТОИМЕНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №43, вх.А, ет.05, ап.17

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-17 от

13.01.2015г.

 30

ПДП001309 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ

СТОИМЕНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №43, вх.А, ет.05, ап.17

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-17 от

13.01.2015г.

 31

АУ001235 от 23.06.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН АТАНАСОВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №106, ет.04, ап.08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-15 от

13.01.2015г.

 32

ПДП001306 от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АТАНАСОВ

АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №106, ет.04, ап.08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-15 от

13.01.2015г.

 33

АУ001237 от 23.06.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ БОРИСОВА СТОИМЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-5 от

13.01.2015г.

 34

ПДП001308от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ БОРИСОВА СТОИМЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-5 от

13.01.2015г.

 35

АУ001240от 23.06.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №02, вх.Б, ет.03, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-11 от

13.01.2015г.

 36

ПДП001311от

23.06.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №02, вх.Б, ет.03, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-11 от

13.01.2015г.

37 

АУ001242от 23.06.2014г.

АУЗД

СТОЯН МАРИНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели” №020, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-С-16 от

13.01.2015г.

 38

ПДП001310 от

23.06.2014г.

ПОКАНА

СТОЯН МАРИНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели” №020, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-С-16 от

13.01.2015г.

 39

АУ001244 от 23.06.2014г.

АУЗД

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №025, вх.В, ет.03, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-1 от

13.01.2015г.

 40

ПДП001312 от

23.06.2014г.

ПОКАНА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №025, вх.В, ет.03, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-1 от

13.01.2015г.

 41

АУ001254 от 24.06.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН АНГЕЛОВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №052, ет.07, ап.011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-17 от

13.01.2015г.

 42

ПДП001392от

01.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АНГЕЛОВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №052, ет.07, ап.011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-17 от

13.01.2015г.

 43

АУ001255 от 24.06.2014г.

 

АУЗД

ПАВЛИН НЕНКОВ ГАШУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №04, ет.02, ап.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-6 от

13.01.2015г.

 44

ПДП001393 от

01.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПАВЛИН НЕНКОВ ГАШУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №04, ет.02, ап.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-6 от

13.01.2015г.

 45

АУ001267 от 24.06.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №041, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-11 от

13.01.2015г.

46 

ПДП001408 от

02.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №041, ет.01, ап.01

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-11 от

13.01.2015г.

 47

АУ001268 от 24.06.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

с. Хаджиево, общ.Пазарджик, ул. ”Шеста” №024

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-И-12 от

13.01.2015г.

 48

ПДП001397 от

01.07.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

с. Хаджиево, общ.Пазарджик, ул. ”Шеста” №024

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-И-12 от

13.01.2015г.

 49

АУ001271 от 25.06.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА БЪРЗАКОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-7 от

13.01.2015г.

 50

ПДП001342 от

25.06.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА БЪРЗАКОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-7 от

13.01.2015г.

51 

АУ001273 от 25.06.2014г.

АУЗД

ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-18 от

13.01.2015г.

 52

ПДП001343 от

25.06.2014г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №104, ет.06, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-18 от

13.01.2015г.

                                                                                                                                                               

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.01.2015г.