projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 124

PostHeaderIconСписък 124

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда – 21.01.2015г.          

валидно до 04.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001377 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ

БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-3 от

21.01.2015г.

2.

ПДП001437 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ

БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-3 от

21.01.2015г.

3.

АУ001378 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

СТОЙКА ПЕТРОВА

БЛИЗНАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-19 от

21.01.2015г.

4.

ПДП001440 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЙКА ПЕТРОВА

БЛИЗНАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-19 от

21.01.2015г.

5.

АУ001380 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

СЛАВЧО МИЛЧЕВ

СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №003, ет.05, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-20 от

21.01.2015г.

6.

ПДП001442 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВЧО МИЛЧЕВ

СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №003, ет.05, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-20 от

21.01.2015г.

7.

АУ001382 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН БОЯНОВ

ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №010, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-21 от

21.01.2015г.

8.

ПДП001451 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН БОЯНОВ

ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №010, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-21 от

21.01.2015г.

9.

АУ001383 от 03.07.2014г.

АУЗД

ХРИСТО ИВАНОВ

МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №075,ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-4 от

21.01.2015г.

10.

ПДП001449 от

04.07.2014г.

ПОКАНА

ХРИСТО ИВАНОВ

МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №075,ет.08, ап.048

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-4 от

21.01.2015г.

11.

АУ001385 от 03.07.2014г.

АУЗД

КРАСИМИР СТОЙЧОВ

ПАПАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №015

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-12 от

21.01.2015г.

12.

ПДП001443 от

03.07.2014г.

ПОКАНА

КРАСИМИР СТОЙЧОВ

ПАПАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №015

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-12 от

21.01.2015г.

13.

АУ001386 от 04.07.2014г.

 

АУЗД

Борислава Атанасова

Папазова

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №015

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-5 от

21.01.2015г.

14.

ПДП001444 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

Борислава Атанасова

Папазова

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №015

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-5 от

21.01.2015г.

15.

АУ001387 от 04.07.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХАЙДУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №066

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-6 от

21.01.2015г.

16.

ПДП001446 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХАЙДУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №066

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-6 от

21.01.2015г.

17.

АУ001390 от 04.07.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №011, вх.Б, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-7 от

21.01.2015г.

18.

ПДП001462 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №011, вх.Б, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-7 от

21.01.2015г.

19.

АУ001392 от 04.07.2014г.

АУЗД

ПАУН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №011, вх.Б, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-9 от

21.01.2015г.

20.

ПДП001461 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПАУН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №011, вх.Б, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-9 от

21.01.2015г.

21.

АУ001394 от 04.07.2014г.

АУЗД

БОЖИДАР НИКОЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №030, ет.02

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-6 от

21.01.2015г.

22.

ПДП001453 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

БОЖИДАР НИКОЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №030, ет.02

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-6 от

21.01.2015г.

23.

АУ001395 от 04.07.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №014, ет.04, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-7 от

21.01.2015г.

24.

ПДП001450 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №014, ет.04, ап.008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-7 от

21.01.2015г.

25.

АУ001397от 04.07.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №077, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-14 от

21.01.2015г.

26.

ПДП001467от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №077, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-14 от

21.01.2015г.

27.

АУ001398 от 04.07.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-13 от

21.01.2015г.

28.

ПДП001464от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-13 от

21.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.02.2015г.