projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 125

PostHeaderIconСписък 125

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във четвъртък, 22.01.2015г.          

валидно до 05.02.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001342 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” № 013, ет.04, ап.015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д -22 т 22.01.2015г.

2.

ПДП001465от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” № 013, ет.04, ап.015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-22 от 22.01.2015г.

3.

АУ001343 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 09, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е - 8 от 22.01.2015г

4.

ПДП001411 от

02.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 09, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е - 8 от 22.01.2015г .

5.

АУ001344 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

АСЕН АНГЕЛОВ ЗМИЙЧАРОВ

гр. Пазарджик ул.”Петко Д Петков ” № 035

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-23 от 22.01.2015г.

6.

ПДП001468 от

04.07.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН АНГЕЛОВ ЗМИЙЧАРОВ

гр. Пазарджик ул.”Петко Д Петков ” № 035

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-23 от 22.01.2015г.

7.

АУ001346 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ЯНКОВ ЙОСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 011

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-И-13 от 22.01.2015г.

8.

ПДП001477 от

07.07.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЯНКОВ ЙОСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 011

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-И -13 от 22.01.2015г.

9.

АУ001348 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

НАЙДЕН РАЙЧЕВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 09, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-14 от 22.01.2015г.

10.

ПДП001416 от

02.07.2014г.

 

ПОКАНА

НАЙДЕН РАЙЧЕВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 09, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-14 от 22.01.2015г.

11.

АУ001354 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

ФИЛКА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА

Гр.Пазарджик, Бул.”Княгиня Мария Луиза” № 130, ет.08, ап.035

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ф-2 от 22.01.2015г.

12.

ПДП001486 от

07.07.2014г.

 

ПОКАНА

ФИЛКА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА

Гр.Пазарджик, Бул.”Княгиня Мария Луиза” № 130, ет.08, ап.035

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ф-2 от 22.01.2015г..

13.

АУ001356 от 02.07.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА

гр.Пазарджик,  ул.”Градинарска” №.04

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-9 от 22.01.2015г..

14.

ПДП001487от

07.07.2014г..

 

ПОКАНА

МАРИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА

гр.Пазарджик,  ул.”Градинарска” №.04

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-9 от 22.01.2015г.

15.

АУ001362 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 004, вх.А, ет.03, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-15 от 22.01.2015г.

16.

ПДП001422 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 004, вх.А, ет.03, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-15 от 22.01.2015г.

17.

АУ001368 от

03.07.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ЯНКОВ БЪРЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теофил Бейков” № 04,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-22 от 22.01.2015г.

18.

ПДП001427 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ЯНКОВ БЪРЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теофил Бейков” № 04,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-22 от 22.01.2015г.

19.

АУ001369 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков ” № 028, ет.01

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р- 8 от 22.01.2015г.

20.

ПДП001492 от

07.07.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков ” № 028, ет.01

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-8 от 22.01.2015г.

21.

АУ001371 от 03.07.2014г.

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА   КАДИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” № 05

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е- 9 от 22.01.2015г.

22.

ПДП001432 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА   КАДИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” № 05

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е -9 от 22.01.2015г.

23.

АУ001372 от 03.07.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА     ДОЙКОВА

Гр.Пазарджик., ул.”Георги Бенковски” № 115, ет.06, ап.027

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-10 от 22.01.2015г.

24.

ПДП001493 от

07.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА     ДОЙКОВА

Гр.Пазарджик., ул.”Георги Бенковски” № 115, ет.06, ап.027

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-10 от 22.01.2015г.

25.

АУ001373 от

03.07.2014г.

 

АУЗД

ЗАФИР ЗДРАВКОВ ХРИСТЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №005, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-5 от 22.01.2015г.

26.

ПДП001433 от

03.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЗАФИР ЗДРАВКОВ ХРИСТЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №005, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-5 от 22.01.2015г.

27.

АУ001374 от

03.07.2014г.

АУЗД

ФАНКА СИМЕОНОВА САВОВА

С.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” №01

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ф-3 от 22.01.2015г.

28.

ПДП001430 от 03.07.2014г.

ПОКАНА

ФАНКА СИМЕОНОВА САВОВА

С.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” №01

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ф-3 от 22.01.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.02.2015г.