projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 126

PostHeaderIconСписък 126

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 23.01.2015г.          

валидно до 06.02.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001408             от 04.07.2014г.

АУЗД

КАМЕН СЛАВЧЕВ ТРЯСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №43, вх.А, ет.5, ап.10

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-К-14 от 23.01.2015г.

2.

ПДП001497 от 07.07.2014г.

 

ПОКАНА

КАМЕН СЛАВЧЕВ ТРЯСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №43, вх.А, ет.5, ап.10

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-К-14 от 23.01.2015г.

3.

АУ001431             от 08.07.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛКА ВЕЛЧОВА ШИШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №53, вх.Б, ет.2, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-17 от 23.01.2015г.

4.

ПДП001513 от 08.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛКА ВЕЛЧОВА ШИШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №53, вх.Б, ет.2, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-17 от 23.01.2015г.

5.

АУ001435             от 08.07.2014г.

 

АУЗД

КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №53, вх.Б, ет.2, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-К-15 от 23.01.2015г.

6.

ПДП001512 от

08.07.2014г.

ПОКАНА

КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №53, вх.Б, ет.2, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-К-15 от 23.01.2015г.

7.

АУ001459             от 09.07.2014г.

АУЗД

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГУЩЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов”, № 5, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-А-25 от 23.01.2015г.

8.

ПДП001542 от 09.07.2014г.

ПОКАНА

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГУЩЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов”, № 5, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-А-25 от 23.01.2015г.

9.

АУ001457             от 09.07.2014г.

АУЗД

АТАНАС СТЕФАНОВ ГУЩЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов”, № 5, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО ДПС

Изх №13-А-24 от 23.01.2015г.

10.

ПДП001541 от 09.07.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТЕФАНОВ ГУЩЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов”, № 5, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО ДПС

Изх №13-А-24 от 23.01.2015г.

11.

АУ001416             от 07.07.2014г.

АУЗД

МЕТОДИ АСЕНОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №20, ет.4, ап.14

*****

 ДНИ ТБО

Изх №13-М-11 от 23.01.2015г.

12.

ПДП001483 от 07.07.2014г.

ПОКАНА

МЕТОДИ АСЕНОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №20, ет.4, ап.14

*****

 ДНИ ТБО

Изх №13-М-11 от 23.01.2015г.

13.

АУ001447             от 09.07.2014г.

АУЗД

НАТАША ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №8, ет.6, ап.18

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Н-17 от 23.01.2015г.

14.

ПДП001540 от 09.07.2014г.

ПОКАНА

НАТАША ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №8, ет.6, ап.18

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Н-17 от 23.01.2015г.

15.

АУ001460             от 09.07.2014г.

 

АУЗД

ВАСКО НИКОЛАЕВ НАРЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №8, ет.4, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-16 от 23.01.2015г.

16.

ПДП001537 от 09.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСКО НИКОЛАЕВ НАРЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №8, ет.4, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-16 от 23.01.2015г.

17.

АУ001439             от 08.07.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №14, ет.8, ап.24

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-15 от 23.01.2015г.

18.

ПДП001518 от 08.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №14, ет.8, ап.24

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-В-15 от 23.01.2015г.

19.

АУ001452 от 09.07.2014г.

АУЗД

ИВА ИЛИЕВА ВОРУКОВА

гр.Пазарджик, ул."Проф. Иван Батаклиев" №12, ет.3, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-14 от 23.01.2015г.

20.

ПДП001529 от 09.07.2014г.

ПОКАНА

ИВА ИЛИЕВА ВОРУКОВА

гр.Пазарджик, ул."Проф. Иван Батаклиев" №12, ет.3, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-И-14 от 23.01.2015г.

21.

АУ001405             от 04.07.2014г.

АУЗД

МАРИЯНА ЯНИС ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул."Рила" №34, вх.А, ет.2, ап.3

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-М-10   от 23.01.2015г.

22.

ПДП001471 от 04.07.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯНА ЯНИС ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул."Рила" №34, вх.А, ет.2, ап.3

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-М-10   от 23.01.2015г.

23.

АУ001414             от 07.07.2014г.

 АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Янтра" №27, ет.1, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Г-7 от 23.01.2015г..

24.

ПДП001480 от 07.07.2014г.

 ПОКАНА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Янтра" №27, ет.1, ап.12

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Г-7 от 23.01.2015г..

25.

АУ001430             от 08.07.2014г.

АУЗД

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул."Тинтява" №13, ет.8, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Т-7 от 23.01.2015г.

26.

ПДП001508 от 08.07.2014г.

ПОКАНА

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул."Тинтява" №13, ет.8, ап.30

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Т-7 от 23.01.2015г.

27.

АУ001442             от 09.07.2014г.

АУЗД

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА КОШОВА

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев" №39

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-П-10 от 23.01.2015г.

28.

ПДП001523 от 09.07.2014г.

ПОКАНА

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА КОШОВА

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев" №39

*****

ДНИ ТБО

Изх№13-П-10 от 23.01.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.02.2015г.