projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 127

PostHeaderIconСписък 127

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък– 23.01.2015г.          

валидно до 06.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001465 от 09.07.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО ПЕТРОВ

НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №033 Б

*****

ДПС

Изх № 13-Х-5 от

23.01.2015г.

2.

ПДП001544 от

09.07.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ПЕТРОВ

НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №033 Б

*****

ДПС

Изх № 13-Х-5 от

23.01.2015г.

3.

АУ001466 от 09.07.2014г.

 

АУЗД

Александър Спасов

Клисурски

гр.Пазарджик, ул.”Търговска” №004

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-26 от

23.01.2015г.

4.

ПДП001545 от

10.07.2014г.

 

ПОКАНА

Александър Спасов

Клисурски

гр.Пазарджик, ул.”Търговска” №004

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-26 от

23.01.2015г.

5.

АУ001472 от 10.07.2014г.

 

АУЗД

САШО МАРИНОВ

МУНДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №063, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-С-23 от

23.01.2015г.

6.

ПДП001582 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

САШО МАРИНОВ

МУНДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №063, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-С-23 от

23.01.2015г.

7.

АУ001473 от 10.07.2014г.

 

АУЗД

БАСРИ ЯШАР

МАНЧО

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №003, ет.01, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-7 от

23.01.2015г.

8.

ПДП001580 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

БАСРИ ЯШАР

МАНЧО

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №003, ет.01, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-7 от

23.01.2015г.

9.

АУ001476 от 10.07.2014г.

АУЗД

ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА

ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №115,вх.Б, ет.04, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-6 от

23.01.2015г.

10.

ПДП001569 от

11.07.2014г.

ПОКАНА

ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА

ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №115,вх.Б, ет.04, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-6 от

23.01.2015г.

11.

АУ001485 от 10.07.2014г.

АУЗД

ПЕТРА СТОЯНОВА

КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.07, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-11 от

23.01.2015г.

12.

ПДП001556 от

10.07.2014г.

ПОКАНА

ПЕТРА СТОЯНОВА

КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.07, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-11 от

23.01.2015г.

13.

АУ001486 от 10.07.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН СТОИЛОВ

ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.07, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-24 от

23.01.2015г.

14.

ПДП001557 от

10.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН СТОИЛОВ

ЗАПРЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.07, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-24 от

23.01.2015г.

15.

АУ001493 от 11.07.2014г.

 

АУЗД

Александра Трендафилова Атанасова

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-27 от

23.01.2015г.

16.

ПДП001564 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

Александра Трендафилова Атанасова

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-27 от

23.01.2015г.

17.

АУ001495 от 11.07.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЛУКОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-8 от

23.01.2015г.

18.

ПДП001570 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЛУКОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-8 от

23.01.2015г.

19.

АУ001496 от 11.07.2014г.

АУЗД

АТАНАС МИТКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №217

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-28 от

23.01.2015г.

20.

ПДП001572 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС МИТКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №217

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-28 от

23.01.2015г.

21.

АУ001497 от 11.07.2014г.

АУЗД

ТОДОРКА ЖОРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №217

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Т-8 от

23.01.2015г.

22.

ПДП001573 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОРКА ЖОРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №217

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Т-8 от

23.01.2015г.

23.

АУ001498 от 11.07.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ КИТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски №060, ет.04, ап.015

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Н-18 от

23.01.2015г.

24.

ПДП001587 от

11.07.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ КИТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски №060, ет.04, ап.015

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Н-18 от

23.01.2015г.

25.

АУ001511 от 14.07.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №068, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-11 от

23.01.2015г.

26.

ПДП001594 от

14.07.20147г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №068, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-11 от

23.01.2015г.

27.

АУ001514 от 14.07.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС РАДКОВ ЧАВДАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №013, вх.Б, ет.02, ап.028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-29 от

23.01.2015г.

28.

ПДП001596 от

14.07.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС РАДКОВ ЧАВДАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №013, вх.Б, ет.02, ап.028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-29 от

23.01.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.02.2015г.