projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 129

PostHeaderIconСписък 129

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 27.01.2015г.          

валидно до 10.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001594 от 21.07.2014г.

 

АУЗД

АСЕН МИТКОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-31 от

27.01.2015г.

2.

ПДП001684 от

21.07.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН МИТКОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-31 от

27.01.2015г.

3.

АУ001611 от 23.07.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНА ЗЛАТАНОВА ШАХЛАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №0013, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-3 от

27.01.2015г.

4.

ПДП001694 от

23.07.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНА ЗЛАТАНОВА ШАХЛАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №0013, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-3 от

27.01.2015г.

5.

АУ001614 от 24.07.2014г.

 

АУЗД

ПЕНКА РУСКОВА РАЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №88Г, ет.05, ап.19В

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-14 от

27.01.2015г.

6.

ПДП001695 от

25.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА РУСКОВА РАЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №88Г, ет.05, ап.19В

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-14 от

27.01.2015г.

7.

АУ001615 от 24.07.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ РАЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-10 от

27.01.2015г.

8.

ПДП001696 от

25.07.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ РАЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-10 от

27.01.2015г.

9.

АУ001630 от 29.07.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ТОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №075, вх.В, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-32 от

27.01.2015г.

10.

ПДП001713 от

30.07.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ТОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №075, вх.В, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-32 от

27.01.2015г.

11.

АУ001632 от 29.07.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕГРИДЕРЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №162

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-11 от

27.01.2015г.

12.

ПДП001717 от

30.07.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕГРИДЕРЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №162

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-11 от

27.01.2015г.

13.

АУ001642 от 30.07.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ДАВИДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-22 от

27.01.2015г.

14.

ПДП001721 от

31.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ДАВИДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №009, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-22 от

27.01.2015г.

15.

АУ001648 от 31.07.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ПОЛИЩУК

гр.Пазарджик, ул.”Д. Казаков-Нерон” №018, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-33 от

27.01.2015г.

16.

ПДП001732 от

31.07.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ПОЛИЩУК

гр.Пазарджик, ул.”Д. Казаков-Нерон” №018, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-33 от

27.01.2015г.

17.

АУ001649 от 31.07.2014г.

 

АУЗД

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №012

******

ДПС

Изх № 13-Р-9 от

27.01.2015г.

18.

ПДП001731 от

31.07.2014г.

 

ПОКАНА

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №012

******

ДПС

Изх № 13-Р-9 от

27.01.2015г.

19.

АУ001651 от 31.07.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №022, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Х-6 от

27.01.2015г.

20.

ПДП001745 от

04.08.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №022, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Х-6 от

27.01.2015г.

21.

АУ001652 от 31.07.2014г.

 

АУЗД

МАЛИНКА БОЖИЛОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №022, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-14 от

27.01.2015г.

22.

ПДП001744 от

04.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАЛИНКА БОЖИЛОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №022, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-14 от

27.01.2015г.

23.

АУ002228 от 29.09.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН КИРИЛОВ КЪЕВ

гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ” №145, вх.А, ет.3, ап.14

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-30 от

27.01.2015г.

24.

ПДП002381 от

29.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН КИРИЛОВ КЪЕВ

гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ” №145, вх.А, ет.3, ап.14

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-30 от

27.01.2015г.

25.

АУ001739 от 11.08.2014г.

АУЗД

МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИЛЧЕВА

гр.Пловдив, ул.”Авлига” №13, ет.1, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-15 от

27.01.2015г.

26.

ПДП001846 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИЛЧЕВА

гр.Пловдив, ул.”Авлига” №13, ет.1, ап.3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-15 от

27.01.2015г.

27.

АУВ по чл.72 от ЗМДТ   №13-26-48 от 01.12.2014г.

 

АУЗД

ЕТ “БАЦЮ – АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №2

******

ТАКСА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

Изх № 13-38-10 от

27.01.2015г.

28.

ПДП000002 от

06.01.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

с. Ляхово, ул.”Първа” №017

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-В-23 от

27.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.02.2015г.