projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Информация относно предстоящото сключване на трудови договори по проект ”Светулка”

PostHeaderIconИнформация относно предстоящото сключване на трудови договори по проект ”Светулка”

ИНФОРМАЦИЯ

 

С оглед предстоящото сключване на трудови договори по проект ”Светулка” - BG051PO001-5.2.15-0004-С0001 класираните кандидати следва да потвърдят писмено своето желание/нежелание да бъдат назначени на позициите, за които са одобрени. В случай, че един кандидат е класиран и одобрен за повече от една позиция, следва да уточни коя от тях избира. За улеснение на кандидатите прилагаме декларация – образец.

Декларацията следва да се подаде в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, в срок до 17.00 часа на 05.02.2015г., за проект ”Светулка” - BG051РО001-5.2.15.

 

           Телефони за справки: 034 / 402 239 Ръководител проект, 034/402 241 Координатор проект