projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 130

PostHeaderIconСписък 130

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда - 28.01.2015г.          

валидно до 12.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001656 от 01.08.2014г.

 

АУЗД

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Илион Стамболиев” №55

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-31 от

28.01.2015г.

2.

ПДП001738 от

04.08.2014г.

 

ПОКАНА

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Илион Стамболиев” №55

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-31 от

28.01.2015г.

3.

АУ001657 от 01.08.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ПЕТКОВ КАЦАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Илион Стамболиев” №55

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-16 от

28.01.2015г.

4.

ПДП001739 от

04.08.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ПЕТКОВ КАЦАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Илион Стамболиев” №55

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-16 от

28.01.2015г.

5.

АУ001659 от 01.08.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-16 от

28.01.2015г.

6.

ПДП001770от

05.08.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-16 от

28.01.2015г.

7.

АУ001665от 04.08.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ СЛАВЕЕВА СТОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №011, вх.Б, ет.05, ап.111

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-17 от

28.01.2015г.

8.

ПДП001756 от

05.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ СЛАВЕЕВА СТОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №011, вх.Б, ет.05, ап.111

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-17 от

28.01.2015г.

9.

АУ001667от 04.08.2014г.

АУЗД

АНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №095, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-34 от

28.01.2015г.

10.

ПДП001760 от

05.08.2014г.

ПОКАНА

АНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №095, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-А-34 от

28.01.2015г.

11.

АУ001669 от 04.08.2014г.

АУЗД

СТЕФАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №006, ет.05, ап.020

*****

ДПС

Изх № 13-С-32 от

28.01.2015г.

12.

ПДП001758 от

05.08.2014г.

ПОКАНА

СТЕФАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №006, ет.05, ап.020

*****

ДПС

Изх № 13-С-32 от

28.01.2015г.

13.

АУ001676 от 05.08.2014г.

 

АУЗД

ФАНЯ ДИМИТРОВА

ПЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №044, ет.05, ап.039

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Ф-4 от

28.01.2015г.

14.

ПДП001769от

05.08.2014г.

 

ПОКАНА

ФАНЯ ДИМИТРОВА

ПЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №044, ет.05, ап.039

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Ф-4 от

28.01.2015г.

15.

АУ001683 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА НАЛБАНТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-18 от

28.01.2015г.

16.

ПДП001788 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА НАЛБАНТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-18 от

28.01.2015г.

17.

АУ001686 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №051, ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-25 от

28.01.2015г.

18.

ПДП001781 от

06.08.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №051, ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-25 от

28.01.2015г.

19.

АУ001688 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

ЖАНА ДИМОВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №081, вх.А, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Ж-3 от

28.01.2015г.

20.

ПДП001784 от

06.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЖАНА ДИМОВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №081, вх.А, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Ж-3 от

28.01.2015г.

21.

АУ001689 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ МИТКОВ ШОПОВ

с. Миранци, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №035

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-8 от

28.01.2015г.

22.

ПДП001783 от

06.08.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ МИТКОВ ШОПОВ

с. Миранци, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №035

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-8 от

28.01.2015г.

23.

АУ001692 от 06.08.2014г.

АУЗД

ТИНКА МИТКОВА СТЕФАНОВА

с. Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №049

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-9 от

28.01.2015г.

24.

ПДП001817 от

08.08.2014г.

ПОКАНА

ТИНКА МИТКОВА СТЕФАНОВА

с. Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №049

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-9 от

28.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.02.2015г.