projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 131

PostHeaderIconСписък 131

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в четвъртък - 29.01.2015г.          

валидно до 12.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълж.

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ001693 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СТЕФАНОВ

с. Мало Конаре,

ул.”Седма” №049

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-33 от

29.01.2015г.

 2

ПДП001818 от

08.08.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СТЕФАНОВ

с. Мало Конаре,ул.”Седма” №049

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-33 от

29.01.2015г.

 3

АУ001695 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

БОРИС ДИМИТРОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Васил Априлов” №002, ет.03, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Б-9 от

29.01.2015г.

 4

ПДП001821 от

08.08.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИС ДИМИТРОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Васил Априлов” №002, ет.03, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Б-9 от

29.01.2015г.

АУ001696 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

ЙОСИФ МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма” №037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-3 от

29.01.2015г.

 6

ПДП001785 от

06.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОСИФ МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма” №037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-3 от

29.01.2015г.

 7

АУ001697 от 06.08.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРА СТЕФАНОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Бузлуджа”

№039, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-15 от

29.01.2015г.

 8

ПДП001797 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРА СТЕФАНОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Бузлуджа”

№039, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-15 от

29.01.2015г.

 9

АУ001704 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

КАТЕРИНА СОТИРОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№095, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-17 от

29.01.2015г.

 10

ПДП001801 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЕРИНА СОТИРОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№095, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-17 от

29.01.2015г.

 11

АУ001705 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН СТОЯНОВ МАРИНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Цанко Церковски” №024, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-10 от

29.01.2015г.

 12

ПДП001812 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН СТОЯНОВ МАРИНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Цанко Церковски” №024, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-10 от

29.01.2015г.

 13

АУ001707 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

КИРО МИТКОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Бузлуджа” №039,

ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-18 от

29.01.2015г.

 14

ПДП001798 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

КИРО МИТКОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Бузлуджа” №039, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-18 от

29.01.2015г.

 15

АУ001709 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

МИЛКА ГРУЕВА МИТЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №095

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-34 от

29.01.2015г.

 16

ПДП001809 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

МИЛКА ГРУЕВА МИТЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №095

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-34 от

29.01.2015г.

 17

АУ001710 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Спартак” №014, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-35 от

29.01.2015г.

 18

ПДП001808 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Спартак” №014, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-35 от

29.01.2015г.

 19

АУ001711 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТЕФАНОВ ВЕСЕЛИНОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Марин Дринов” №011, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-И-17 от

29.01.2015г.

20 

ПДП001790 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТЕФАНОВ ВЕСЕЛИНОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Марин Дринов” №011, ет.03

******

ДПС

Изх № 13-И-17 от

29.01.2015г.

 21

АУ001712 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ГРУЕВ МИТЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №095, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-12 от

29.01.2015г.

22 

ПДП001810 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ГРУЕВ МИТЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№095, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-12 от

29.01.2015г.

 23

АУ001713 от 07.08.2014г.

 

АУЗД

АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

с. Добровница,ул.”Седма” №028

******

ДПС

Изх № 13-А-36 от

29.01.2015г.

24

ПДП001791 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

с. Добровница,

ул.”Седма” №028

******

ДПС

Изх № 13-А-36 от

29.01.2015г.

25

АУ001716 от 07.08.2014г.

АУЗД

МАРИЯ ГРУЕВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№045, ет.05, ап.036

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-19 от

29.01.2015г.

 26

ПДП001805 от

07.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ГРУЕВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№045, ет.05, ап.036

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-19 от

29.01.2015г.

27 

АУ001725 от 08.08.2014г.

АУЗД

ВАСИЛ РАДКОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№075

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-26 от

29.01.2015г.

 28

ПДП001828 от

08.08.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ РАДКОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска”

№075

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-26 от

29.01.2015г.Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на
29.01.2015г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.02.2015г.