projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 132

PostHeaderIconСписък 132

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 30.01.2015г.          

валидно до 13.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


  

           

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1

АУ001726 от 08.08.2014г.

 

АУЗД

ИВАН КИРИЛОВ КИРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Найчо Цанов” №065

******

ДПС

Изх № 13-И-18 от

30.01.2015г.

 2

ПДП001820 от

08.08.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН КИРИЛОВ КИРОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Найчо Цанов” №065

******

ДПС

Изх № 13-И-18 от

30.01.2015г.

 3

АУ001727 от 08.08.2014г.

 

АУЗД

МАЛИНКА ВАСИЛЕВА ДИНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Тодор Мумджиев” №005

******

ДПС

Изх №13-М-20 от

30.01.2015г.

ПДП001822 от

08.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАЛИНКА ВАСИЛЕВА ДИНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Тодор Мумджиев” №005

******

ДПС

Изх №13-М-20 от

30.01.2015г.

 5

АУ001732 от 08.08.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Янтра” №001, ет.06, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-36 от

30.01.2015г.

ПДП001897 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Янтра” №001, ет.06, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-36 от

30.01.2015г.

 7

АУ001735 от 08.08.2014г.

 

АУЗД

РУМЕН ТОДОРОВ КОЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Освобождение” №008,

ет.03, ап.008

******

ДПС

Изх № 13-Р-11 от

30.01.2015г.

 8

ПДП001901 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ТОДОРОВ КОЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Освобождение” №008,

ет.03, ап.008

******

ДПС

Изх № 13-Р-11 от

30.01.2015г.

 9

АУ001744 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ ИВАНОВА ДЖОНЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Райко Даскалов” №010,

ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-19 от

30.01.2015г.

 10

ПДП001838 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ИВАНОВА ДЖОНЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Райко Даскалов” №010,

ет.06, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-19 от

30.01.2015г.

 11

АУ001745 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА МАРКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Червен Стоян” №008

******

ДПС

Изх № 13-Д-28 от

30.01.2015г.

 12

ПДП001835 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА МАРКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Червен Стоян” №008

******

ДПС

Изх № 13-Д-28 от

30.01.2015г.

 13

АУ001746 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

ЛУШКА ЦВЕТАНОВА ШОПОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Мътница” №004, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-Л-8 от

30.01.2015г.

 14

ПДП001837 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЛУШКА ЦВЕТАНОВА ШОПОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Мътница” №004, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-Л-8 от

30.01.2015г.

 15

АУ001747 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

РАДКА АТАНАСОВА БОНЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Княз Ал. Батенберг” №079,

ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-12 от

30.01.2015г.

16 

ПДП001839 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

РАДКА АТАНАСОВА БОНЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Княз Ал. Батенберг” №079,

ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-12 от

30.01.2015г.

 17

АУ001750 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА КИРОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Софроний Врачански” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-29 от

30.01.2015г.

18 

ПДП001845 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА КИРОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Софроний Врачански” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-29 от

30.01.2015г.

19 

АУ001753 от 11.08.2014г.

 

АУЗД

МАЯ ЗАПРИНОВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Акад. Стоян Аргиров” №020

******

ДПС

Изх №13-М-21 от

30.01.2015г.

 20

ПДП001849 от

11.08.2014г.

 

ПОКАНА

МАЯ ЗАПРИНОВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Акад. Стоян Аргиров” №020

******

ДПС

Изх№ 13-М-21 от

30.01.2015г.

21 

АУ001770 от 12.08.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Кочо Честименски” №006,

ет.03, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-17 от

30.01.2015г.

 22

ПДП001910 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Кочо Честименски” №006,

ет.03, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-17 от

30.01.2015г.

 23

АУ001784 от 13.08.2014г.

 

АУЗД

САШО ДИНКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №091

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-37 от

30.01.2015г.

 24

ПДП001903 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

САШО ДИНКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Пловдивска” №091

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-37 от

30.01.2015г.

 25

АУ001790 от 13.08.2014г.

АУЗД

НАДЕЖДА КАРАКОЛЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Екзарх Йосиф” №019,

ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-21 от

30.01.2015г.

26 

ПДП001911 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА КАРАКОЛЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Екзарх Йосиф” №019,

ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-21 от

30.01.2015г.

27 

АУ001647 от 31.07.2014г.

АУЗД

ВАСИЛ КИРИЛОВ ВЪРБАКОВ

гр.Карлово,

ул.”Ген. Карцов” №86, вх.А, ап.12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-27 от

30.01.2015г.

 28

ПДП001729 от

31.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ КИРИЛОВ ВЪРБАКОВ

гр.Карлово,

ул.”Ген. Карцов” №86, вх.А, ап.12

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-27 от

30.01.2015г.

                                                                                                       

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.02.2015г.