projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 133

PostHeaderIconСписък 133

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 03.02.2015г.          

валидно до 17.02.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължен

ието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001799 от 13.08.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН АТАНАСОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” № 004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С -40 от 03.02.2015г.

2.

ПДП001889от

13.08.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН АТАНАСОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” № 004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-40 от 03.02.2015г.

3.

АУ001800 от 13.08.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”БудзлуджаI” № 12, ет.02, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-39 от 03.02.2015г

4.

ПДП001890 от

13.08.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”БудзлуджаI” № 12, ет.02, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-39 от 03.02.2015г .

5.

АУ001801 от 14.08.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС ИЛИЕВ РУНЬОВСКИ

С.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Марица ” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-37 от 03.02.2015г.

6.

ПДП001913 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИЛИЕВ РУНЬОВСКИ

С.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Марица ” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А- 37 от 03.02.2015г.

7.

АУ001803 от 14.08.2014г.

 

АУЗД

ГАЛИБЕ ИЛИЕВА ДЕМИРАЛИЕВА

С.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Възрожденска ” № 007

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-15 от 03.02.2015г.

8.

ПДП001915 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

ГАЛИБЕ ИЛИЕВА ДЕМИРАЛИЕВА

С.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Възрожденскта” № 07

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г -15 от 03.02.2015г.

9.

АУ001805 от 14.08.2014г.

 

АУЗД

Евангелия Харистос Каракоста

С.Добровница, Общ.Пазарджик,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е-14 от 03.02.2015г.

10.

ПДП001896 от

14.08.2014г.

 

ПОКАНА

Евангелия Харистос Каракоста

С.Добровница, Общ.Пазарджик,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Е -14 от 03.02.2015г.

11.

АУ001825 от 18.08.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ВЛАЙКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” № 002, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-П-19 от 03.02.2015г.

12.

ПДП001929 от

18.08.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ВЛАЙКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” № 002, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-П -19 от 03.02.2015г..

13.

АУ001827 от 18.08.2014г.

 

АУЗД

Божидарка Борисова     Кръстанова

С.Црънча, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и трета” №.007,

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Б-14 от 03.02.2015г..

14.

ПДП001927от

18.08.2014г..

 

ПОКАНА

Божидарка Борисова     Кръстанова

С.Црънча, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и трета” №.007,

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Б-14 от 03.02.2015г.

15.

АУ001829 от 18.08.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНА ЙОСИФОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 011, вх.А, ет.03, ап.007

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ц-4 от 03.02.2015г.

16.

ПДП001930 от

18.08.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНА ЙОСИФОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II” № 011, вх.А, ет.03, ап.007

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ц -4 от 03.02.2015г.

17.

АУ001831 от

18.08.2014г.

 

АУЗД

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПАЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” № 007, вх.А, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-7 от 03.02.2015г.

18.

ПДП001941 от

19.08.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПАЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” № 007, вх.А, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-7 от 03.02.2015г.

19.

АУ001840 от 20.08.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 024, вх.А, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р- 13 от 03.02.2015г.

20.

ПДП001957 от

20.08.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 024, вх.А, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-13 от 03.02.2015г.

21.

АУ001842 от 20.08.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов ” № 077, вх.А, ет.07, ап.020

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г -14 от 03.02.2015г.

22.

ПДП001953 от

20.08.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов ” № 077, вх.А, ет.07, ап.020

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г -14 от 03.02.2015г.

23.

АУ001845 от 20.08.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ

Гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 043, вх.Б, ет.05, ап.041

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-18от 03.02.2015г.

24.

ПДП002004 от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ

Гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 043, вх.Б, ет.05, ап.041

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-18 от 03.02.2015г.

25.

АУ001847 от

20.08.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАДЖЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Рила ” №024, вх.А. ет.02, ап.4

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-13 от 03.02.2015г.

26.

ПДП001956 от

20.08.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАДЖЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Рила ” №024, вх.А. ет.02, ап.4

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-13 от 03.02.2015г.

27.

АУ001848 от

20.08.2014г.

АУЗД

НИГЯР ГАНИ МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №02, ет.05, ап.013

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-23 от 03.02.2015г.

28.

ПДП001989 от 22.08.2014г.

ПОКАНА

НИГЯР ГАНИ МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №02, ет.05, ап.013

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-23от 03.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.02.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.02.2015г.