projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 135

PostHeaderIconСписък 135

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 05.02.2015г.          

валидно до 19.02.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001910             от 01.09.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

С. Мало Конаре, общ.Пазарджик ул.”Извън регулация”, №1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-19 от 05.02.2015г.

2.

ПДП002058 от 01.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

С. Мало Конаре, общ.Пазарджик ул.”Извън регулация”, №1

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-19 от 05.02.2015г.

3.

АУ001849             от 21.08.2014г.

 

АУЗД

БИЛЯНА СТОЕВА ЖЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев”, №3, вх.В, ет.3, ап.9

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Б-16

05.02.2015г.

4.

ПДП001958 от 21.08.2014г.

 

ПОКАНА

БИЛЯНА СТОЕВА ЖЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев”, №3, вх.В, ет.3, ап.9

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Б-16

05.02.2015г.

5.

АУ001892             от 28.08.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР ДОБРЕВ ЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №6, ет.3, ап.29

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Т-12

05.02.2015г.

6.

ПДП002037 от

28.08.2014г.

ПОКАНА

ТОДОР ДОБРЕВ ЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №6, ет.3, ап.29

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Т-12

05.02.2015г.

7.

АУ001893             от 28.08.2014г.

АУЗД

ДОБРИ ТОДОРОВ ЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №6, ет.3, ап.29

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Д-32

05.02.2015г.

8.

ПДП002038 от 28.08.2014г.

ПОКАНА

ДОБРИ ТОДОРОВ ЛИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №6, ет.3, ап.29

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Д-32

05.02.2015г.

9.

АУ001851             от 21.08.2014г.

АУЗД

МЕХМЕД ЯШАР МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Спартак”,   № 2, ет.5, ап.13

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-26

05.02.2015г.

10.

ПДП001996 от 22.08.2014г.

 

ПОКАНА

МЕХМЕД ЯШАР МЕХМЕД

гр.Пазарджик, ул.”Спартак”,   № 2, ет.5, ап.13

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-26

05.02.2015г.

11.

АУ001913             от 01.09.2014г.

АУЗД

МАНОЛ ДИМИТРОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №97, ет.5, ап.20

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-25

05.02.2015г.

12.

ПДП002059 от 01.09.2014г.

ПОКАНА

МАНОЛ ДИМИТРОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №97, ет.5, ап.20

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-25

05.02.2015г.

13.

АУ001863             от 22.08.2014г.

АУЗД

ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ КУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №14

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-В-28

05.02.2015г.

14.

ПДП002017 от 26.08.2014г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ КУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №14

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-В-28

05.02.2015г.

15.

АУ001855             от 21.08.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №23, ет.1, ап.4

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-К-22 05.02.2015г.

16.

ПДП001965 от 21.08.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №23, ет.1, ап.4

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-К-22 05.02.2015г.

17.

АУ001884             от 27.08.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ ЛИНКОВА МОМНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №30, ет.6, ап.15

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Т-11

05.02.2015г.

18.

ПДП02031 от 27.08.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ЛИНКОВА МОМНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №30, ет.6, ап.15

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Т-11

05.02.2015г.

19.

АУ001853 от 21.08.2014г.

АУЗД

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Кн. Мария Луиза" №130, ет.2, ап.08

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-И-21

05.02.2015г.

20.

ПДП001964 от 21.08.2014г.

ПОКАНА

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ДЖУНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Кн. Мария Луиза" №130, ет.2, ап.08

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-И-21

05.02.2015г.

21.

АУ001901             от 29.08.2014г.

АУЗД

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул."Цар Освободител” №96

*****

ДПС

Изх №13-А-39     05.02.2015г.

22.

ПДП002044 от 29.08.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул."Цар Освободител” №96

*****

ДПС

Изх №13-А-39     05.02.2015г.

23.

АУ001887             от 27.08.2014г.

 

АУЗД

СЛАВЧО АТАНАСОВ СЛАВЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Люляк" №13

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-С-43

05.02.2015г.

24.

ПДП002055 от 29.08.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВЧО АТАНАСОВ СЛАВЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Люляк" №13

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-С-43

05.02.2015г.

25.

АУ001907             от 29.08.2014г.

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №38, ет.6, ап.24

*****

ДПС

Изх №13-И-19

05.02.2015г.

26.

ПДП002048 от 29.08.2014г.

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №38, ет.6, ап.24

*****

ДПС

Изх №13-И-19

05.02.2015г.

27.

АУ001663             от 04.08.2014г.

АУЗД

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Каблешков" №6, ет.3, ап.5

*****

ДНИ ТБО

ДПС

Изх №13-Х-8           05.02.2015г.

28.

ПДП001761 от 05.08.2014г.

ПОКАНА

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Каблешков" №6, ет.3, ап.5

*****

ДНИ ТБО

ДПС

Изх №13-Х-8           05.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.02.2015г.