projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 136

PostHeaderIconСписък 136

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във ПЕТЪК, 06.02.2015г.        

валидно до 20.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001982 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ

ДУНДАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №012

*****

ДПС

Изх №13-Л-10 от  06.02.2015г.

2.

ПДП002120 от

04.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ

ДУНДАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №012

*****

ДПС

Изх №13-Л-10 от   06.02.2015г.

3.

АУ001986 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАН НИКОЛОВ

ВАСИЛЕВ

с. Аканджиево, общ. Белово

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-4 от 06.02.2015г.

4.

ПДП002122 от

04.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН НИКОЛОВ

ВАСИЛЕВ

с. Аканджиево, общ. Белово

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-4 от 06.02.2015г.

5.

АУ001988 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ТОМОВА

ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С.Раковски” №03, ет.08, ап.034

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-27 от 06.02.2015г.

6.

ПДП002123 от

04.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ТОМОВА

ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С.Раковски” №03, ет.08, ап.034

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-27 от 06.02.2015г.

7.

АУ001991 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

КАТЯ КРЪСТЕВА

ЗАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №008, вх.Б, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-23 от 06.02.2015г.

8.

ПДП002139 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ КРЪСТЕВА

ЗАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №008, вх.Б, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-23  от 06.02.2015г.

9.

АУ001992 от 04.09.2014г.

АУЗД

ТЕМЕЛКО ИВАНОВ

АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №010, ет.02, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-13 от 06.02.2015г.

10.

ПДП002127 от

05.09.2014г.

ПОКАНА

ТЕМЕЛКО ИВАНОВ

АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №010, ет.02, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-13  от 06.02.2015г.

11.

АУ001994 от 05.09.2014г.

АУЗД

ЛЮБКА ИВАНОВА

АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №010, ет.02, ап.012

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-11  от 07.11.2014г.

12.

ПДП002128 от

05.09.2014г.

ПОКАНА

ЛЮБКА ИВАНОВА

АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” №010, ет.02, ап.012

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Л-11   от   06.02.2015г.

13.

АУ001998 от 05.09.2014г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

ШУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №033, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-12  от   06.02.2015г.

14.

ПДП002156 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

ШУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №033, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-12  от  06.02.2015г.

15.

АУ001999 от 05.09.2014г.

 

АУЗД

СПАС ИВАНОВ ШУМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №033, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-44 от     06.02.2015г.

16.

ПДП002155 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ИВАНОВ ШУМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №033, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-44  от   06.02.2015г.

17.

АУ002000 от 05.09.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТОИЦОВ ПЕНОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-45  от   06.02.2015г.

18.

ПДП002148 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН СТОИЦОВ ПЕНОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-45  от  06.02.2015г.

19.

АУ002001 от 05.09.2014г.

 

АУЗД

Антон Александров Сираков

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №094, ет.08, ап.046

*****

ДПС

Изх №13-А-40  от   06.02.2015г.

20.

ПДП002131 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

Антон Александров Сираков

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №094, ет.08, ап.046

*****

ДПС

Изх №13-А-40  от  06.02.2015г.

21.

АУ002002 от 05.09.2014г.

АУЗД

СОНЯ ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Смирненски” №024, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-46  от   06.02.2015г.

22.

ПДП002144 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

СОНЯ ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Смирненски” №024, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-46  от   06.02.2015г.

23.

АУ002004 от 05.09.2014г.

 

АУЗД

ИВАН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Смирненски” №024, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-22  от  06.02.2015г.

24.

ПДП002146 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Смирненски” №024, ет.04, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-22  от  06.02.2015г.

25.

АУ002006 от 08.09.2014г.

 

АУЗД

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Коце ХаджиАнгелов” №007, ет.02, ап.003

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-28  от   06.02.2015г.

26.

ПДП002154 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Коце ХаджиАнгелов” №007, ет.02, ап.003

*****

ДНИ/ТБО ДПС/

Изх №13-П-28  от  06.02.2015г.

27.

АУ002007 от 08.09.2014г.

 

АУЗД

Анка Александрова Табакова

с. Паталеница, общ. Пазарджик, ул.”Петдесет и седма” №012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-41  от   06.02.2015г.

28.

ПДП002157 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

Анка Александрова Табакова

с. Паталеница, общ. Пазарджик, ул.”Петдесет и седма” №012

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-41  от  06.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.02.2015г.