projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 137

PostHeaderIconСписък 137

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в понеделник, 09.02.2015г.          

валидно до 23.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1. 

АУ002012 от 08.09.2014г.

 

АУЗД

ФАТМИР ШЕХУ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №37

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-6 от

09.02.2015г.

2. 

ПДП002158 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

ФАТМИР ШЕХУ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №37

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-6 от

09.02.2015г.

3. 

АУ002014 от 08.09.2014г.

 

АУЗД

СПАСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №037, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-47 от

09.02.2015г.

4. 

ПДП002159 от

08.09.2014г.

 

ПОКАНА

СПАСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №037, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-47 от

09.02.2015г.

5. 

АУ002016 от 09.09.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №026

******

ДПС

Изх №13-С-48 от

09.02.2015г.

6. 

ПДП002160 от

09.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №026

******

ДПС

Изх №13-С-48 от

09.02.2015г.

7. 

АУ002024 от 09.09.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №025

******

ДПС

Изх №13-А-44 от

09.02.2015г.

8. 

ПДП002164 от

09.09.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №025

******

ДПС

Изх №13-А-44 от

09.02.2015г.

9. 

АУ002033 от 09.09.2014г.

 

АУЗД

СИМЕОН ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-49 от

09.02.2015г.

10.

ПДП002168 от

09.09.2014г.

 

ПОКАНА

СИМЕОН ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №018, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-49 от

09.02.2015г.

11.

АУ002037 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №047, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-29 от

09.02.2015г.

12.

ПДП002171 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №047, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-29 от

09.02.2015г.

13.

АУ002041 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №001, ет.12, ап.045

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-50 от

09.02.2015г.

14.

ПДП002176 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №001, ет.12, ап.045

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-50 от

09.02.2015г.

15.

АУ002042 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №013, вх.Б, ет.03, ап.033

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-33 от

09.02.2015г.

16.

ПДП002194 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №013, вх.Б, ет.03, ап.033

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-33 от

09.02.2015г.

17.

АУ002043 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

СИЙКА НЕНЧОВА ФЕРДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №067, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-51 от

09.02.2015г.

18.

ПДП002182 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

СИЙКА НЕНЧОВА ФЕРДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №067, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-51 от

09.02.2015г.

19.

АУ002044 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯ СТОИЛОВ ДОЙЧИНОВ

с. Тополи дол, ул.”Девета” №007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-23 от

09.02.2015г.

20.

ПДП002179 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ СТОИЛОВ ДОЙЧИНОВ

с. Тополи дол, ул.”Девета” №007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-И-23 от

09.02.2015г.

21.

АУ002046 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №102, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-29 от

09.02.2015г.

22.

ПДП002197 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №102, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-29 от

09.02.2015г.

23.

АУ002051 от 10.09.2014г.

 

АУЗД

МУСТАФА КАДИР РАКИП

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-30 от

09.02.2015г.

24.

ПДП002180 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

МУСТАФА КАДИР РАКИП

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-30 от

09.02.2015г.

25.

АУ002052 от 10.09.2014г.

АУЗД

ТЮРКЯН АХМЕД РАКИП

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-14 от

09.02.2015г.

26. 


ПДП002181 от

10.09.2014г.

 

ПОКАНА

ТЮРКЯН АХМЕД РАКИП

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-14 от

09.02.2015г.

27.

АУ002058 от 11.09.2014г.

АУЗД

ВАНГЕЛИНА ИВАНОВА КАРАМАРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-30 от

09.02.2015г.

28.

ПДП002186 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

ВАНГЕЛИНА ИВАНОВА КАРАМАРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-30 от

09.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.02.2015г.