projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 138

PostHeaderIconСписък 138

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 10.02.2015г.          

валидно до 24.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002060 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

МАНОЛ ДИМИТРОВ КАРАМАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-31 от

10.02.2015г.

2.

ПДП002189 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАНОЛ ДИМИТРОВ КАРАМАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-31 от

10.02.2015г.

3.

АУ002065 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

АСЕН ТОШОВ КАДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-45 от

10.02.2015г.

4.

ПДП002199 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН ТОШОВ КАДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-45 от

10.02.2015г.

5.

АУ002066 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТКА КАРАДЖОВА КАДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-31 от

10.02.2015г.

6.

ПДП002200 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТКА КАРАДЖОВА КАДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №085, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-31 от

10.02.2015г.

7.

АУ002067 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

БОЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

с. Звъничево, ул.”Седма” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-17 от

10.02.2015г.

8.

ПДП002203 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

БОЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

с. Звъничево, ул.”Седма” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-17 от

10.02.2015г.

9.

АУ002068 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

МИЛАН ЖИВКОВ МАТРАКЧИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №031

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-32 от

10.02.2015г.

10.

ПДП002215 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

МИЛАН ЖИВКОВ МАТРАКЧИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №031

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-32 от

10.02.2015г.

11.

АУ002070 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №015, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-15 от

10.02.2015г.

12.

ПДП002220 от

12.09.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №015, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-15 от

10.02.2015г.

13.

АУ002075 от 11.09.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ПЕТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-24 от

10.02.2015г.

14.

ПДП002214 от

11.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ПЕТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-24 от

10.02.2015г.

15.

АУ002077 от 12.09.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №013, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-25 от

10.02.2015г.

16.

ПДП002221 от

12.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №013, ет.02, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-25 от

10.02.2015г.

17.

АУ002081 от 12.09.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЯУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №001, ет.03, ап.011

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ц-6 от

10.02.2015г.

18.

ПДП002233 от

12.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЯУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №001, ет.03, ап.011

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Ц-6 от

10.02.2015г.

19.

АУ002082 от 12.09.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ГЯУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №001, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-14 от

10.02.2015г.

20.

ПДП002235 от

12.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ГЯУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №001, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-14 от

10.02.2015г.

21.

АУ002094 от 16.09.2014г.

 

АУЗД

СВИЛЕН ИЛИЕВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Република” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-52 от

10.02.2015г.

22.

ПДП002242 от

16.09.2014г.

 

ПОКАНА

СВИЛЕН ИЛИЕВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Република” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-52 от

10.02.2015г.

23.

АУ002099 от 16.09.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ГЕЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №005, ет.04, ап.006

******

ДПС

Изх №13-К-24 от

10.02.2015г.

24.

ПДП002245 от

16.09.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ГЕЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №005, ет.04, ап.006

******

ДПС

Изх №13-К-24 от

10.02.2015г.

25.

АУ002107 от 17.09.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Росен, ул.”Шеста” №026

******

ДПС

Изх №13-Г-20 от

10.02.2015г.

26.

ПДП002250 от

17.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Росен, ул.”Шеста” №026

******

ДПС

Изх №13-Г-20 от

10.02.2015г.

27.

АУ002110 от 17.09.2014г.

АУЗД

ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТРЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-34 от

10.02.2015г.

28.

ПДП002252 от

17.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТРЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-34 от

10.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 10.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.02.2015г.