projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                                      

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 07/26.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-1096,1095, Център за обучение /п.и. с идентификатор 55155.506.195 п.и. с идентификатор 55155.506.196/ в кв. 139 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 09/27.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V /п.и. с идентификатор 55155.19.443/ от Парцеларен план на стоп. двор, земл. „Азмака” в земл. на гр. Пазарджик.  

       Заповед № 10 /05.02.2015 г. за изработване на проект на ПУП-РУП   за УПИХІV-10,ХV-17,19 в кв. 133 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 12 /05.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица с о.т.о.т. 10-11-18-17-16 заключена между жп линията и квартали 5,6,7 и 8    

         Заповед № 15 /11.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ – За комплексно жилищно строителство, магазини и гаражи /п.и. с идентифищатор 55155.507.32/ в кв. 417а по плана на гр. Пазарджик

         Решение № 11 от 29.01.2015 г., взето с Протокол № 1 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 028034 и 028035, местн. „Маховица” в земл. на с. Паталеница

             Решение № 10 от 29.01.2015 г., взето с Протокол № 1 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 033020 и 033023, местн. „Спасова черква” в земл. на с. Паталеница