projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 140

PostHeaderIconСписък 140

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 13.02.2015г.          

валидно до 27.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002158 от 23.09.2014г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №131, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-15 от

13.02.2015г.

2.

ПДП002311 от

23.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №131, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-15 от

13.02.2015г.

3.

АУ002160 от 23.09.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ СТОЯНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №047, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Б-20 от

13.02.2015г.

4.

ПДП002309 от

23.09.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ СТОЯНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №047, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Б-20 от

13.02.2015г.

5.

АУ002168 от 24.09.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с. Паталеница, ул.”Тринадесета” №7

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-36 от

13.02.2015г.

6.

ПДП002323 от

24.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с. Паталеница, ул.”Тринадесета” №7

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-36 от

13.02.2015г.

7.

АУ002170 от 24.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА БОРИСОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №317

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-23 от

13.02.2015г.

8.

ПДП002326 от

24.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА БОРИСОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №317

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-23 от

13.02.2015г.

9.

АУ002175 от 24.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЮРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №317

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-24 от

13.02.2015г.

10.

ПДП002328 от

24.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АСЕНОВ ЮРТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №317

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-24 от

13.02.2015г.

11.

АУ002178 от 24.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АНДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №7, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-25 от

13.02.2015г.

12.

ПДП002327 от

24.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АНДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №7, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-25 от

13.02.2015г.

13.

АУ002182 от 25.09.2014г.

 

АУЗД

ДЕЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-37 от

13.02.2015г.

14.

ПДП002337 от

25.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДЕЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-37 от

13.02.2015г.

15.

АУ002194от 25.09.2014г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ САВОВ

с. Паталеница, ул.”Петдесет и седма” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-16 от

13.02.2015г.

16.

ПДП002368 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ САВОВ

с. Паталеница, ул.”Петдесет и седма” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-16 от

13.02.2015г.

17.

АУ002198 от 25.09.2014г.

 

АУЗД

МАРГАРИТА ИВАНОВА РАКОВА

с. Дебръщица, ул.”Осемнадесета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-33 от

13.02.2015г.

18.

ПДП002348 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАРГАРИТА ИВАНОВА РАКОВА

с. Дебръщица, ул.”Осемнадесета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-33 от

13.02.2015г.

19.

АУ002202 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

НАСКО ИВАНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №005, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-30 от

13.02.2015г.

20.

ПДП002364 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

НАСКО ИВАНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №005, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-30 от

13.02.2015г.

21.

АУ002208 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ

с. Главиница, ул.”Единадесета” №011

******

ДПС

Изх №13-Т-19 от

13.02.2015г.

22.

ПДП002350 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ

с. Главиница, ул.”Единадесета” №011

******

ДПС

Изх №13-Т-19 от

13.02.2015г.

23.

АУ002209 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №067

******

ДПС

Изх №13-Д-38 от

13.02.2015г.

24.

ПДП002351 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №067

******

ДПС

Изх №13-Д-38 от

13.02.2015г.

25.

АУ002213 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ЛУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №037, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-16 от

13.02.2015г.

26.

ПДП002376 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ЛУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №037, ет.04, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-16 от

13.02.2015г.

27.

АУ002218 от 26.09.2014г.

АУЗД

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №094, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-17 от

13.02.2015г.

28.

ПДП002374 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №094, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-17 от

13.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.02.2015г.