projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 141

PostHeaderIconСписък 141

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във ПОНЕДЕЛНИК, 16.02.2015г.        

валидно до 04.03.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002219 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

ЛАЗАР АТАНАСОВ

МУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №056, ет.08, ап.025

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-18 от

16.02.2015г.

2.

ПДП002383 от

29.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР АТАНАСОВ

МУШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №056, ет.08, ап.025

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-18 от

16.02.2015г.

3.

АУ002220 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

АННА БОРИСОВА

МУШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №056, ет.08, ап.046

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-46 от

16.02.2015г.

4.

ПДП002382 от

29.09.2014г.

 

ПОКАНА

АННА БОРИСОВА

МУШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №056, ет.08, ап.046

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-46 от

16.02.2015г.

5.

АУ002221 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

НЕНКА ЙОРДАНОВА

ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №049

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-31 от

16.02.2015г.

6.

ПДП002377 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

НЕНКА ЙОРДАНОВА

ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №049

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-31 от

16.02.2015г.

7.

АУ002222 от 26.09.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА СПАСОВА

ЛУЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №037, ет.04, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-29 от

16.02.2015г.

8.

ПДП002378 от

26.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА СПАСОВА

ЛУЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №037, ет.04, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-29 от

16.02.2015г.

9.

АУ002230 от 29.09.2014г.

АУЗД

ЯНКО МИХАЙЛОВ

МИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-2 от

16.02.2015г.

10.

ПДП002384 от

29.09.2014г.

ПОКАНА

ЯНКО МИХАЙЛОВ

МИНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-2 от

16.02.2015г.

11.

АУ002234 от 29.09.2014г.

АУЗД

МАРИЯ ДИМИТРОВА

РУСИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №087, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-34от

16.02.2015г.

12.

ПДП002387 от

29.09.2014г.

ПОКАНА

МАРИЯ ДИМИТРОВА

РУСИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №087, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-34от

16.02.2015г.

13.

АУ002236 от 29.09.2014г.

 

АУЗД

ЖОРО ТОДОРОВ

ЖОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-4от

16.02.2015г.

14.

ПДП002391 от

29.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЖОРО ТОДОРОВ

ЖОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-4от

16.02.2015г.

15.

АУ002237от 29.09.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА ВАСИЛЕВА ЖОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-17от

16.02.2015г.

16.

ПДП002390 от

29.09.2114г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ВАСИЛЕВА ЖОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д. Петков” №013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-17от

16.02.2015г.

17.

АУ002240от 29.09.2014г.

 

АУЗД

Танка Александрова Димитрова

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №091, ет.02

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-20 от

16.02.2015г.

18.

ПДП002402 от

30.09.2014г.

 

ПОКАНА

Танка Александрова Димитрова

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №091, ет.02

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-20 от

16.02.2015г.

19.

АУ002241от 29.09.2014г.

 

АУЗД

Методи Александров Стоянов

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №022, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-М-35от

16.02.2015г.

20.

ПДП002393 от

29.09.2114г.

 

ПОКАНА

Методи Александров Стоянов

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №022, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-М-35от

16.02.2015г.

21.

АУ002250от 30.09.2014г.

АУЗД

ДАНКА РАЙЧЕВА КОСТАДИНОВА

с. Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”Десета” №019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-39от

16.02.2015г.

22.

ПДП002401 от

30.09.2014г.

 

ПОКАНА

ДАНКА РАЙЧЕВА КОСТАДИНОВА

с. Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”Десета” №019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-39от

16.02.2015г.

23.

АУ002254от 30.09.2014г.

 

АУЗД

ФИЛКА КИРОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-7от

16.02.2015г.

24.

ПДП002409 от

30.09.2014г.

 

ПОКАНА

ФИЛКА КИРОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-7от

16.02.2015г.

25.

АУ002263от 30.09.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА КИРИЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-48от

16.02.2015г.

26.

ПДП002493 от

06.10.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА КИРИЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-48от

16.02.2015г.

27.

АУ002271от 30.09.2014г.

 

АУЗД

АНЕТА ВЕНКОВА СИМОНАВА

с. Братаница, общ. Пазарджик, ул.”Тридесет и четвърта” №2

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-47от

16.02.2015г.

28.

ПДП002502 от

06.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНЕТА ВЕНКОВА СИМОНАВА

с. Братаница, общ. Пазарджик, ул.”Тридесет и четвърта” №2

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-47от

16.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.03.2015г.