projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

PostHeaderIconОбява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

ОБЯВА

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс

през 2015 г.

         Със заповед № ОХ - 104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват 389 длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС .

         Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв – до 20.03.2015г. включително.

         Информация за обявените длъжности и реда за кандидатстване може да получите в:

-         Областен военен отдел – Пазарджик - гр.Пазарджик, ул.”Втори Януари” № 10, 034/445-463

-         Офиса за военен отчет в община Пазарджик - гр.Пазарджик, , ул.”П.Яворов” № 2, тел. 034/446 052.

-         Офиса за военен отчет в община Лесичово – с.Лесичово, , ул.” ул.”Н.Чочков”№ 11-13

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

     В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

                                                  /п/                     ЛЮБЕН ЦАРСКИ