projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 142

PostHeaderIconСписък 142

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 18.02.2015г.          

валидно до 05.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължен

ието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002400             от 08.10.2014г.

АУЗД

КАТЯ ИВАНОВА ОБРЕТЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №3

*****

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-29 от 18.02.2015г.

2.

ПДП002553 от 08.10.2014г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ИВАНОВА ОБРЕТЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №3

*****

ДНИ /ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-29 от 18.02.2015г.

3.

АУ002409             от 08.10.2014г.

 АУЗД

РУМЕН РАДКОВ ШОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №555

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Р-19

от 18.02.2015г.

4.

ПДП002561 от 08.10.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЕН РАДКОВ ШОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №555

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Р-19

от 18.02.2015г.

5.

АУ002437             от 10.10.2014г.

АУЗД

Троянка Страхилова Сиракова

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №20, ет.2, ап.5

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Т-21

от 18.02.2015г.

6.

ПДП002604 от

10.10.2014г.

ПОКАНА

Троянка Страхилова Сиракова

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №20, ет.2, ап.5

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Т-21

от 18.02.2015г.

7.

АУ002387             от 08.10.2014г.

АУЗД

СИЙКА САНДОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 56, ет.6, ап.42

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-С-62

от 18.02.2015г.

8.

ПДП002546 от 08.10.2014г.

ПОКАНА

СИЙКА САНДОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 56, ет.6, ап.42

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-С-62

от 18.02.2015г.

9.

АУ002436             от 10.10.2014г.

АУЗД

ГАЛЯ ГРОЗДАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 72, ет.7, ап.21

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-27

от 18.02.2015г.

10.

ПДП002594 от 10.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГАЛЯ ГРОЗДАНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 72, ет.7, ап.21

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-27

от 18.02.2015г.

11.

АУ002430             от 09.10.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР ЙОЗОВ КОЙРУШКИ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №53, вх.Б, ет.6, ап.41

*****

 

ДПС

Изх № 13-П-25

от 18.02.2015г.

12.

ПДП002590 от 10.10.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЪР ЙОЗОВ КОЙРУШКИ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №53, вх.Б, ет.6, ап.41

*****

 

ДПС

Изх № 13-П-25

от 18.02.2015г.

13.

АУ002389             от 08.10.2014г.

АУЗД

ДИАНА СТОЯНОВА ЧУНЧУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №9, ет.7, ап.37

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-41

от 18.02.2015г.

14.

ПДП002596 от 10.10.2014г.

ПОКАНА

ДИАНА СТОЯНОВА ЧУНЧУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №9, ет.7, ап.37

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-41

от 18.02.2015г.

15.

АУ002390             от 08.10.2014г.

 

АУЗД

ЛУКА ЦВЕТАНОВ ЧУНЧУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №9, ет.7, ап.37

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-19 от 18.02.2015г.

16.

ПДП002598 от 10.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЛУКА ЦВЕТАНОВ ЧУНЧУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №9, ет.7, ап.37

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-19 от 18.02.2015г.

17.

АУ002399             от 08.10.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов" №87, ет.5, ап.13

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-50

от 18.02.2015г.

18.

ПДП002560 от 08.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов" №87, ет.5, ап.13

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-50

от 18.02.2015г.

19.

АУ002398 от 08.10.2014г.

АУЗД

ПЕТЬО СТОЙКОВ БОГАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №133, ет.7, ап.27

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-24

от 18.02.2015г.

20.

ПДП002550 от 08.10.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЬО СТОЙКОВ БОГАЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №133, ет.7, ап.27

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-24

от 18.02.2015г.

21.

АУ002403             от 08.10.2014г.

АУЗД

СТОЯН ДИНКОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул."Найчо Цанов" №38

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-61   от 18.02.2015г.

22.

ПДП002562 от 08.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ДИНКОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул."Найчо Цанов" №38

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-61   от 18.02.2015г.

23.

АУ002414             от 09.10.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Княз Ал.Батенберг" №20, ет.3, ап.11

*****

ДНИ /ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-26

от 18.02.2015г.

24.

ПДП002568 от 09.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул."Княз Ал.Батенберг" №20, ет.3, ап.11

*****

ДНИ /ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-26

от 18.02.2015г.

25.

АУ002420             от 09.10.2014г.

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул."Хр. Смирненски" №22, ет.8, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-19

от 18.02.2015г.

26.

ПДП002587 от 10.10.2014г.

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул."Хр. Смирненски" №22, ет.8, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-19

от 18.02.2015г.

27.

АУ002419             от 09.10.2014г.

АУЗД

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Хр. Смирненски" №22, ет.8, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-28         от 18.02.2015г.

28.

ПДП002584 от 10.10.2014г.

ПОКАНА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул."Хр. Смирненски" №22, ет.8, ап.22

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-28         от 18.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.03.2015г.