projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 143

PostHeaderIconСписък 143

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във ЧЕТВЪРТЪК, 19.02.2015г.        

валидно до 06.03.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002272 от 30.09.2014г.

 

АУЗД

ЩЕРЬО ВАНЧОВ

ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №029

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Щ-1 от

19.02.2015г.

2.

ПДП002419 от

01.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЩЕРЬО ВАНЧОВ

ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №029

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Щ-1 от

19.02.2015г.

3.

АУ002276 от 01.10.2014г.

 

АУЗД

ГАНКА АСЕНОВА

ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №029А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-28 от

19.02.2015г.

4.

ПДП002420 от

01.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГАНКА АСЕНОВА

ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №029А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-28 от

19.02.2015г.

5.

АУ002279 от 01.10.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СПАСОВ

КИЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №038, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-42 от

19.02.2015г.

6.

ПДП002422 от

01.10.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СПАСОВ

КИЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №038, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-42 от

19.02.2015г.

7.

АУ002281 от 01.10.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТОЙЧЕВ

УЧКУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн.Мария Луиза” №097, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-63 от

19.02.2015г.

8.

ПДП002421 от

01.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН СТОЙЧЕВ

УЧКУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн.Мария Луиза” №097, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-63 от

19.02.2015г.

9.

АУ002282 от 01.10.2014г.

АУЗД

ПЛАМЕН ЗАПРЯНОВ

СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №061

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-27 от

19.02.2015г.

10.

ПДП002428 от

01.10.2014г.

ПОКАНА

ПЛАМЕН ЗАПРЯНОВ

СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №061

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-27 от

19.02.2015г.

11.

АУ002291 от 01.10.2014г.

АУЗД

МАРКО БОГАЛИНОВ

МАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-М-37от

19.02.2015г.

12.

ПДП002431 от

01.10.2014г.

ПОКАНА

МАРКО БОГАЛИНОВ

МАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №014, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-М-37от

19.02.2015г.

13.

АУ002305 от 02.10.2014г.

 

АУЗД

ДИАНА ГЕОРГИЕВА

САЛТЪКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Б, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-43 от

19.02.2015г.

14.

ПДП002445 от

02.10.2014г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА

САЛТЪКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Б, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-43 от

19.02.2015г.

15.

АУ002311 от 02.10.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН БОРИСОВ СОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-64 от

19.02.2015г.

16.

ПДП002454 от

02.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН БОРИСОВ СОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-64 от

19.02.2015г.

17.

АУ002322от 02.10.2014г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” №002, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-21 от

19.02.2015г.

18.

ПДП002465от

02.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” №002, ет.07, ап.021

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-21 от

19.02.2015г.

19.

АУ002326от 03.10.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №005, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-52 от

19.02.2015г.

20.

ПДП002477от

03.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Герасимов” №005, ет.05, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-52 от

19.02.2015г.

21.

АУ002327от 03.10.2014г.

АУЗД

АТАНАСКА СПАСОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, вх.А, ет.04, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-51 от

19.02.2015г.

22.

ПДП002471от

03.10.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА СПАСОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, вх.А, ет.04, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-51 от

19.02.2015г.

23.

АУ002329от 03.10.2014г.

 

АУЗД

РАШКО ВЕЛКОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.04, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-20 от

19.02.2015г.

24.

ПДП002472от

03.10.2014г.

 

ПОКАНА

РАШКО ВЕЛКОВ РАЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №008, ет.04, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-20 от

19.02.2015г.

25.

АУ002330от 03.10.2014г.

 

АУЗД

НЕНКО ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №011, вх.В, ет.07, ап.026

*****

ДПС

Изх № 13-Н-33 от

19.02.2015г.

26.

ПДП002473от

03.10.2014г.

 

ПОКАНА

НЕНКО ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Караджа” №011, вх.В, ет.07, ап.026

*****

ДПС

Изх № 13-Н-33 от

19.02.2015г.

27.

АУ002332от 03.10.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБКА ЯНКОВА КОСТАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №018, ет.05, ап.010

*****

ДНИ/ТБО/           ДПС

Изх № 13-Л-20 от

19.02.2015г.

28.

ПДП002474от

03.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ЯНКОВА КОСТАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №018, ет.05, ап.010

*****

ДНИ/ТБО/             ДПС

Изх № 13-Л-20 от

19.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.03.2015г.