projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 144

PostHeaderIconСписък 144

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във ПЕТЪК, 20.02.2015г.        

валидно до 09.03.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002438 от 10.10.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АТАНАСОВ

МИНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №029, ет.06, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-44 от

20.02.2015г.

2.

ПДП002597 от

10.10.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ

МИНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №029, ет.06, ап.022

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-44 от

20.02.2015г.

3.

АУ002440 от 10.10.2014г.

 

АУЗД

ИВАЙЛО СТРАХИЛОВ

СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-9 от

20.02.2015г.

4.

ПДП002606 от

10.10.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАЙЛО СТРАХИЛОВ

СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-9 от

20.02.2015г.

5.

АУ002443 от 10.10.2014г.

 

АУЗД

НЕШКО ТОДОРОВ

СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-34 от

20.02.2015г.

6.

ПДП002608 от

10.10.2014г.

 

ПОКАНА

НЕШКО ТОДОРОВ

СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №020, ет.02, ап.005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-34 от

20.02.2015г.

7.

АУ002463 от 13.10.2014г.

 

АУЗД

Румяна Красимирова

Добрева

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-21 от

20.02.2015г.

8.

ПДП002621 от

13.10.2014г.

 

ПОКАНА

Румяна Красимирова

Добрева

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-21 от

20.02.2015г.

9.

АУ002500 от 14.10.2014г.

АУЗД

ЖАНКА МИТКОВА

ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №053

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-5 от

20.02.2015г.

10.

ПДП002656 от

14.10.2014г.

ПОКАНА

ЖАНКА МИТКОВА

ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №053

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ж-5 от

20.02.2015г.

11.

АУ002505 от 14.10.2014г.

 

АУЗД

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА БАНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болничнаа” №045, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-32 от

20.02.2015г.

12.

ПДП002657 от

14.10.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА БАНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болничнаа” №045, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-32 от

20.02.2015г.

13.

АУ002510 от 15.10.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ БАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болничнаа” №045, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-45 от

20.02.2015г.

14.

ПДП002662 от

15.10.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ БАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болничнаа” №045, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-45 от

20.02.2015г.

15.

АУ002511 от 15.10.2014г.

 

АУЗД

БОРИС ВЕЛКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №077, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-21 от

20.02.2015г.

16.

ПДП002663 от

15.10.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИС ВЕЛКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №077, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-21 от

20.02.2015г.

17.

АУ002521 от 15.10.2014г.

АУЗД

Емилия Костадинова Стефанова

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №093, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-22 от

20.02.2015г.

18.

ПДП002674 от

15.10.2014г.

 

ПОКАНА

Емилия Костадинова Стефанова

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №093, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-22 от

20.02.2015г.

19.

АУ002524от 16.10.2014г.

 

АУЗД

ВЕРА СПАСОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-34 от

20.02.2015г.

20.

ПДП002679 от

16.10.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕРА СПАСОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-34 от

20.02.2015г.

21.

АУ002526от 16.10.2014г.

 

АУЗД

АНЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №048, ет.05, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-53 от

20.02.2015г.

22.

ПДП002677 от

16.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №048, ет.05, ап.038

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-53 от

20.02.2015г.

23.

АУ002529 от 16.10.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕМИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кокиче” №023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-28 от

20.02.2015г.

24.

ПДП002683 от

16.10.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕМИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кокиче” №023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-28 от

20.02.2015г.

25.

АУ002535 от 16.10.2014г.

АУЗД

ВИКТОР ИВАНОВ

ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №064

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-33 от

20.02.2015г.

26.

ПДП002688 от

16.10.2014г.

ПОКАНА

ВИКТОР ИВАНОВ

ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №064

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-33 от

20.02.2015г.

27.

АУ002539 от 16.10.2014г.

 

АУЗД

Янка Александрова

Банкова

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-3 от

20.02.2015г.

28.

ПДП002691 от

16.10.2014г.

 

ПОКАНА

Янка Александрова

Банкова

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №065, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-3 от

20.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.03.2015г.