projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 145

PostHeaderIconСписък 145

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 24.02.2015г.          

валидно до 10.03.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002548 от 17.10.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБКА ХРИСТОВА ДЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №056, ет.03, ап.024

******

ДПС

Изх №13-Л-21 от

24.02.2015г.

2.

ПДП002702 от

17.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ХРИСТОВА ДЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №056, ет.03, ап.024

******

ДПС

Изх №13-Л-21 от

24.02.2015г.

3.

АУ002552 от 17.10.2014г.

 

АУЗД

МИШО АНДОНОВ ЩЕРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-38 от

24.02.2015г.

4.

ПДП002715 от

17.10.2014г.

 

ПОКАНА

МИШО АНДОНОВ ЩЕРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-38 от

24.02.2015г.

5.

АУ002553 от 17.10.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

с. Ивайло, ул.”Четиринадесета” №031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-67 от

24.02.2015г.

6.

ПДП002719 от

17.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

с. Ивайло, ул.”Четиринадесета” №031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-67 от

24.02.2015г.

7.

АУ002559 от 20.10.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-29 от

24.02.2015г.

8.

ПДП002728 от

20.10.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-29 от

24.02.2015г.

9.

АУ002561 от 20.10.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-46 от

24.02.2015г.

10.

ПДП002730 от

20.10.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-46 от

24.02.2015г.

11.

АУ002562 от 20.10.2014г.

 

АУЗД

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-39 от

24.02.2015г.

12.

ПДП002729 от

20.10.2014г.

 

ПОКАНА

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №016, ет.06, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-39 от

24.02.2015г.

13.

АУ002567 от 20.10.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №016, ет.04, ап.046

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-33 от

24.02.2015г.

14.

ПДП002732 от

20.10.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №016, ет.04, ап.046

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-33 от

24.02.2015г.

15.

АУ002573 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

СТОИЛА ГРОЗДАНОВА ДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Съзлийка” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-68 от

24.02.2015г.

16.

ПДП002740 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТОИЛА ГРОЗДАНОВА ДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Съзлийка” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-68 от

24.02.2015г.

17.

АУ002579 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

БЛАГО ЯНКОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-22 от

24.02.2015г.

18.

ПДП002754 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГО ЯНКОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-22 от

24.02.2015г.

19.

АУ002582 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

с. Ивайло, ул.”Четиринадесета” №025А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-40 от

24.02.2015г.

20.

ПДП002747 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

с. Ивайло, ул.”Четиринадесета” №025А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-40 от

24.02.2015г.

21.

АУ002586 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

РАЙНА РАДКОВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-22 от

24.02.2015г.

22.

ПДП002752 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙНА РАДКОВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-22 от

24.02.2015г.

23.

АУ002101 от 16.09.2014г.

 

АУЗД

АНДРИАН ИВАНКОВ АНДРЕЕВ

гр.Шумен, ул.”Иван Александър” №96

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-55 от

24.02.2015г.

24.

ПДП002281 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

АНДРИАН ИВАНКОВ АНДРЕЕВ

гр.Шумен, ул.”Иван Александър” №96

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-55 от

24.02.2015г.

25.

АУ002385 от 07.10.2014г.

АУЗД

ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

гр.Пловдив, ул.”Драган Цанков” №18

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-34 от

24.02.2015г.

26.

ПДП002541 от

07.10.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

гр.Пловдив, ул.”Драган Цанков” №18

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-34 от

24.02.2015г.

27.

АУ002450 от 10.10.2014г.

АУЗД

ТАТЯНА ТОДОРОВА БРЪСКОВА

гр.Пловдив, бул.”Източен” №1, ет.4, ап.8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-23 от

24.02.2015г.

28.

ПДП002611 от

10.10.2014г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА ТОДОРОВА БРЪСКОВА

гр.Пловдив, бул.”Източен” №1, ет.4, ап.8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-23 от

24.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.03.2015г.