projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 147

PostHeaderIconСписък 147

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда - 25.02.2015г.          

валидно до 11.03.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002717 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №012, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Г-33 от

25.02.2015г.

2.

ПДП002894 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №012, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Г-33 от

25.02.2015г.

3.

АУ002719 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №37, ет.03, ап.08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-23 от

25.02.2015г.

4.

ПДП002904 от

04.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №37, ет.03, ап.08

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-23 от

25.02.2015г.

5.

АУ002724 от 04.11.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ МАЛЕНКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Бонев” №124

*****

ДПС

Изх № 13-Н-36 от

25.02.2015г.

6.

ПДП002900от

04.11.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ МАЛЕНКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Бонев” №124

*****

ДПС

Изх № 13-Н-36 от

25.02.2015г.

7.

АУ002726от 04.11.2014г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №114, ет.02, ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-П-33 от

25.02.2015г.

8.

ПДП002902от

04.11.2014г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №114, ет.02, ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-П-33 от

25.02.2015г.

9.

АУ002730от 04.11.2014г.

АУЗД

АКЪ ШЕЙНОВ АКАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №018

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-А-58 от

25.02.2015г.

10.

ПДП002908 от

04.11.2014г.

ПОКАНА

АКЪ ШЕЙНОВ АКАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №018

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-А-58 от

25.02.2015г.

11.

АУ002732 от 04.11.2014г.

АУЗД

ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Димитър”

№004, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-36 от

25.02.2015г.

12.

ПДП002910 от

04.11.2014г.

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Димитър”

№004, ет.03, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-36 от

25.02.2015г.

13.

АУ002733от 04.11.2014г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

гр.София, ж.к. “Студентски град” №042, вх.Б, ет.02, ап.224

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-32 от

25.02.2015г.

14.

ПДП002909от

04.11.2014г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

гр.София, ж.к. “Студентски град” №042, вх.Б, ет.02, ап.224

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-32 от

25.02.2015г.

15.

АУ002735 от 05.11.2014г.

 

АУЗД

“Е.П.Т.У.– ДИМИТЪР И ЗОЯ БОНЕВИ – СИЕ”СД

гр.Пазарджик, бул.”България” №21

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-26 от

25.02.2015г.

16.

ПДП002911 от

05.11.2014г.

 

ПОКАНА

“Е.П.Т.У.– ДИМИТЪР И ЗОЯ БОНЕВИ – СИЕ”СД

гр.Пазарджик, бул.”България” №21

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-26 от

25.02.2015г.

17.

АУ002738 от 05.11.2014г.

 

АУЗД

ГРАЦИАНО ПИРАЦЦИ

гр.Пазарджик, ул.”Червен Стоян” №5, ет.4, ап.12

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-34 от

25.02.2015г.

18.

ПДП002918 от

05.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГРАЦИАНО ПИРАЦЦИ

гр.Пазарджик, ул.”Червен Стоян” №5, ет.4, ап.12

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-34 от

25.02.2015г.

19.

АУ002739 от 05.11.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОЯ АЛЕКСАНДРОВ ТОПОРОВ

с. Црънча, ул.”Тридесет и седма” , №006

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Б-23 от

25.02.2015г.

20.

ПДП002916 от

05.11.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЯ АЛЕКСАНДРОВ ТОПОРОВ

с. Црънча, ул.”Тридесет и седма” , №006

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Б-23 от

25.02.2015г.

21.

АУ002740 от 05.11.2014г.

 

АУЗД

ЕТ “ЮЛИЯ КОСТОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №24

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-25 от

25.02.2015г.

22.

ПДП002920 от

05.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ЮЛИЯ КОСТОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” №24

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-25 от

25.02.2015г.

23.

АУ002742 от 05.11.2014г.

АУЗД

ШЕРАФЕТИН ЕМИН ШЕРИФ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №053

*****

ДПС

Изх № 13-Ш-3 от

25.02.2015г.

24.

ПДП002921 от

05.11.2014г.

ПОКАНА

ШЕРАФЕТИН ЕМИН ШЕРИФ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №053

*****

ДПС

Изх № 13-Ш-3 от

25.02.2015г.

25.

АУ002744 от 05.11.2014г.

АУЗД

РАДКА РАНГЕЛОВА ГАЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-25 от

25.02.2015г.

26.

ПДП002923 от

05.11.2014г.

ПОКАНА

РАДКА РАНГЕЛОВА ГАЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №011, ет.07, ап.026

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-25 от

25.02.2015г.

27.

АУ002745 от 05.11.2014г.

АУЗД

ПЕТЪР ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-34 от

25.02.2015г.

28.

ПДП002924 от

05.11.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЪР ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-34 от

25.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.03.2015г.