projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 149

PostHeaderIconСписък 149

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 27.02.2015г.          

валидно до 13.03.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002651 от 28.10.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР МИНЧЕВ ВОДЕНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №12, ет.3, ап.11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-24 от

27.02.2015г.

2.

ПДП002822 от

29.10.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР МИНЧЕВ ВОДЕНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №12, ет.3, ап.11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-24 от

27.02.2015г.

3.

АУ002655 от 29.10.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА БУНЕВА - МАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №045

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-22 от

27.02.2015г.

4.

ПДП002826 от

29.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА БУНЕВА - МАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №045

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-22 от

27.02.2015г.

5.

АУ002658 от 30.10.2014г.

 

АУЗД

СТОЙО ИВАНОВ НАВУЩАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Здравец” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-71 от

27.02.2015г.

6.

ПДП002836 от

30.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЙО ИВАНОВ НАВУЩАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Здравец” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-71 от

27.02.2015г.

7.

АУ002660 от 30.10.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ПАВЛОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-35 от

27.02.2015г.

8.

ПДП002832 от

30.10.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ПАВЛОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-35 от

27.02.2015г.

9.

АУ002661 от 30.10.2014г.

 

АУЗД

СЛАВКА ПЕТКОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-72 от

27.02.2015г.

10.

ПДП002831 от

30.10.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВКА ПЕТКОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-72 от

27.02.2015г.

11.

АУ002665 от 30.10.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ивайло” №002, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх №13-Н-39 от

27.02.2015г.

12.

ПДП002837 от

30.10.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ивайло” №002, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх №13-Н-39 от

27.02.2015г.

13.

АУ002667 от 30.10.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

с. Звъничево, ул.”Седма” №077

******

ДПС

Изх №13-Г-35 от

27.02.2015г.

14.

ПДП002839 от

30.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

с. Звъничево, ул.”Седма” №077

******

ДПС

Изх №13-Г-35 от

27.02.2015г.

15.

АУ002672 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СТРАХИЛОВ НИКОЛОВ

с. Алеко Константиново, ул.”Панайот Волов” №007

******

ДПС

Изх №13-А-62 от

27.02.2015г.

16.

ПДП002844 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СТРАХИЛОВ НИКОЛОВ

с. Алеко Константиново, ул.”Панайот Волов” №007

******

ДПС

Изх №13-А-62 от

27.02.2015г.

17.

АУ002676 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ХАРАЛАНОВА ГАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №076, ет.02, ап.007

******

ДПС

Изх №13-Г-36 от

27.02.2015г.

18.

ПДП002848 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ХАРАЛАНОВА ГАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №076, ет.02, ап.007

******

ДПС

Изх №13-Г-36 от

27.02.2015г.

19.

АУ002677 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

КЪНЧО СПАСОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит І” №039А

******

ДПС

Изх №13-К-34 от

27.02.2015г.

20.

ПДП002851 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

КЪНЧО СПАСОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит І” №039А

******

ДПС

Изх №13-К-34 от

27.02.2015г.

21.

АУ002678 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №008, ет.03, ап.003

******

ДПС

Изх №13-К-35 от

27.02.2015г.

22.

ПДП002854 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №008, ет.03, ап.003

******

ДПС

Изх №13-К-35 от

27.02.2015г.

23.

АУ002681 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

ТАНЯ ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №016, ет.07, ап.028

******

ДПС

Изх №13-Т-25 от

27.02.2015г.

24.

ПДП002852 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №016, ет.07, ап.028

******

ДПС

Изх №13-Т-25 от

27.02.2015г.

25.

АУ002682 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

ЯНКО ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087 ет.06, ап.018

******

ДПС

Изх №13-Я-6 от

27.02.2015г.

26.

ПДП002853 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087 ет.06, ап.018

******

ДПС

Изх №13-Я-6 от

27.02.2015г.

27.

АУ002683 от 31.10.2014г.

АУЗД

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №042, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх №13-Б-24 от

27.02.2015г.

28.

ПДП002855 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №042, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх №13-Б-24 от

27.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.03.2015г.