projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 150

PostHeaderIconСписък 150

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък - 27.02.2015г.          

валидно до 13.03.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002750 от 06.11.2014г.

 

АУЗД

ЕТ “ЕВИТА – ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №9

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-28 от

27.02.2015г.

2.

ПДП002929 от

06.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ЕВИТА – ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №9

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-28 от

27.02.2015г.

3.

АУ002754 от 06.11.2014г.

 

АУЗД

РАЙКО КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009, вх. А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-29 от

27.02.2015г.

4.

ПДП002942 от

06.11.2014г.

 

ПОКАНА

РАЙКО КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009, вх. А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-29 от

27.02.2015г.

5.

АУ002759 от 06.11.2014г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ДАНКОВ САВОВ

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №53, вх. А, ет.4, ап.4

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-П-36 от

27.02.2015г.

6.

ПДП002945от

07.11.2014г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ДАНКОВ САВОВ

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №53, вх. А, ет.4, ап.4

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-П-36 от

27.02.2015г.

7.

АУ002763от 06.11.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009, вх. А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-М-44 от

27.02.2015г.

8.

ПДП002941от

06.11.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009, вх. А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-М-44 от

27.02.2015г.

9.

АУ002766от 07.11.2014г.

АУЗД

БОЙКА ПЕНЕВА ИВАНЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №112, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Б-25 от

27.02.2015г.

10.

ПДП002944 от

07.11.2014г.

ПОКАНА

БОЙКА ПЕНЕВА ИВАНЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №112, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Б-25 от

27.02.2015г.

11.

АУ002770 от 07.11.2014г.

АУЗД

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №27

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-40 от

27.02.2015г.

12.

ПДП002959 от

07.11.2014г.

ПОКАНА

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №27

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-40 от

27.02.2015г.

13.

АУ002775от 07.11.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛИНКИН

с. Мало Конаре, ул.”Сто и дванадесета” №021

*****

ДПС

Изх № 13-Д-47 от

27.02.2015г.

14.

ПДП002955от

07.11.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛИНКИН

с. Мало Конаре, ул.”Сто и дванадесета” №021

*****

ДПС

Изх № 13-Д-47 от

27.02.2015г.

15.

АУ002778 от 07.11.2014г.

 

АУЗД

ЗЕКИ ШЕРИФ КАРАГЬОЗ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №055

*****

ДПС

Изх № 13-З-11 от

27.02.2015г.

16.

ПДП002961 от

07.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЗЕКИ ШЕРИФ КАРАГЬОЗ

гр.Пазарджик, ул.”Луда Яна” №055

*****

ДПС

Изх № 13-З-11 от

27.02.2015г.

17.

АУ002779 от 07.11.2014г.

 

АУЗД

НЕЛИ РАШКОВА ГАЙТАНДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №061

*****

ДПС

Изх № 13-Н-41 от

27.02.2015г.

18.

ПДП002960 от

07.11.2014г.

 

ПОКАНА

НЕЛИ РАШКОВА ГАЙТАНДЖИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №061

*****

ДПС

Изх № 13-Н-41 от

27.02.2015г.

19.

АУ002782 от 07.11.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ БОНЖОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Александър Батенберг” №052

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-36 от

27.02.2015г.

20.

ПДП002956 от

07.11.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ БОНЖОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Александър Батенберг” №052

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-36 от

27.02.2015г.

21.

АУ002785 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ТАБАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №183

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Г-37 от

27.02.2015г.

22.

ПДП002964 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ТАБАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №183

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Г-37 от

27.02.2015г.

23.

АУ002787 от 10.11.2014г.

АУЗД

КЕМАЛ ФАИТ САЛИМ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009,

вх.Б, ет.04, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-К-36 от

27.02.2015г.

24.

ПДП002967 от

10.11.2014г.

ПОКАНА

КЕМАЛ ФАИТ САЛИМ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ II ” №009, вх.Б, ет.04, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-К-36 от

27.02.2015г.

25.

АУ002790 от 10.11.2014г.

АУЗД

ВЛАДО ЯНКОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-38 от

27.02.2015г.

26.

ПДП002971 от

10.11.2014г.

ПОКАНА

ВЛАДО ЯНКОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.06, ап.017

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-В-38 от

27.02.2015г.

27.

АУ002792 от 10.11.2014г.

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ ЛАПАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №079, вх.Б

*****

ДПС

Изх № 13-А-63 от

27.02.2015г.

28.

ПДП002975 от

10.11.2014г.

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ ЛАПАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №079, вх.Б

*****

ДПС

Изх № 13-А-63 от

27.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.03.2015г.