projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 151

PostHeaderIconСписък 151

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във срядя, 04.03.2015г.          

валидно до17.03.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002793 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ ЛИНКИН

с.МалоКонаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и дванадесета” № 021

******

ДПС

Изх № 13-А-64 от 04.03.2015г.

2.

ПДП002973от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ ЛИНКИН

с.МалоКонаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и дванадесета” № 021

******

ДПС

Изх № 13-А-64 от 04.03.2015г.

3.

АУ002794 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАНАИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.С.РАКОВСКИ” № 007

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-39 от 04.03.2015г

4.

ПДП002968 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАНАИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.С.РАКОВСКИ” № 007

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-39 от 04.03.2015г .

5.

АУ002800 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

ХАЙКО РАЙХАРДТ

гр. Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 1, ет.12, ап.046

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-10 от 04.03.2015г.

6.

ПДП002978 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

ХАЙКО РАЙХАРДТ

гр. Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 1, ет.12, ап.046

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х- 10 от 04.03.2015г.

7.

АУ002801от 10.11.2014г.

 

АУЗД

ЯШАР МУСТАФА САЛИМ

с.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Възрожденска” № 02,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Я -7  от 04.03.2015г.

8.

ПДП002977 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЯШАР МУСТАФА САЛИМ

с.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик ул.”Възрожденска” № 02,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Я -7   от 04.03.2015г.

9.

АУ002804 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

ВАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

с.Главиница Общ.Пазарджик, ул.”Тракия” № 08, ет.2, ап.007

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-39 от 04.03.2015г.

10.

ПДП002982 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

с.Главиница Общ.Пазарджик, ул.”Тракия” № 08, ет.2, ап.007

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В -39 от 04.03.2015г.

11.

АУ002805 от 10.11.2014г.

 

АУЗД

СОТЙР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

Гр.Пазарджик, бул.”Княг.Мария Луиза” № 135, ет.08, ап.029

******

ДПС

 

Изх № 13-С-73 от 04.03.2015г.

12.

ПДП002983 от

10.11.2014г.

 

ПОКАНА

СОТЙР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

Гр.Пазарджик, бул.”Княг.Мария Луиза” № 135, ет.08, ап.029

******

ДПС

Изх № 13-С -73 от 04.03.2015г..

13.

АУ002808 от 11.11.2014г.

 

АУЗД

„АБ ФРУТС” ЕООД  

Гр..Пазарджик, ул.”Синитевска” №.01

******

ДПС

 

Изх № 13-38-29 от 04.03.2015г..

14.

ПДП002986от

11.11.2014г..

 

ПОКАНА

„АБ ФРУТС” ЕООД  

Гр..Пазарджик, ул.”Синитевска” №.01

******

ДПС

 

Изх № 13-38-29 от 04.03.2015г.

15.

АУ002810 от 11.11.2014г.

 

АУЗД

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” № 038

******

ДПС

Изх № 13-Е-26 от 04.03.2015г.

16.

ПДП003002 от

11.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” № 038

******

ДПС

Изх № 13-Е -26 от 04.03.2015г.

17.

АУ002820 от

11.11.2014г.

 

АУЗД

Атанас Александров Пенчев

гр.Па зарджик, ул.”Дунав” №.023, ет.06, ап.016

******

ДПС

Изх № 13-А-65 от 04.03.2015г.

18.

ПДП003015 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

Атанас Александров Пенчев

гр.Па зарджик, ул.”Дунав” №.023, ет.06, ап.016

******

ДПС

Изх № 13-А-65 от 04.03.2015г.

19.

АУ002823 от 11.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ЙОВЧЕВА ЙОЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дрян ” № 016

******

ДПС

Изх № 13-Г -40 от 04.03.2015г.

20.

ПДП003026 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ЙОВЧЕВА ЙОЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дрян ” № 016

******

ДПС

Изх № 13-Г -40 от 04.03.2015г.

21.

АУ002831 от 12.11.2014г.

АУЗД

КООПЕРАЦИЯ ЗЛАТЕН ПЛОД

с.Синитово, Общ.Пазарджик, Стопански двор № 01

******

ДПС

Изх № 13-38-30 от 04.03.2015г.

22.

ПДП003008 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

КООПЕРАЦИЯ ЗЛАТЕН ПЛОД

с.Синитово, Общ.Пазарджик, Стопански двор № 01

******

ДПС

Изх № 13-38 -30 от 04.03.2015г.

23.

АУ002833 от 12.11.2014г.

 

АУЗД

„П..К” ООД

Гр.Пазарджик., ул.”Козлодуй” № 018

******

ДПС

Изх № 13-38-31 от 04.03.2015г.

24.

ПДП003011 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

„П..К” ООД

Гр.Пазарджик., ул.”Козлодуй” № 018

*****

ДПС

Изх № 13-38-31 от 04.03.2015г.

25.

АУ002842 от

12.11.2014г.

 

АУЗД

„ТАДЕЙ –ДС” ЕООД

гр. Пазарджик , ул.”Янтра” № 01, ет.04, ап. 11.

*****

ДПС

Изх № 13-38-32 от 04.03.2015г.

26.

ПДП003019 от

12.11.2014г.

 

ПОКАНА

„ТАДЕЙ –ДС” ЕООД

гр. Пазарджик , ул.”Янтра” № 01, ет.04, ап. 11.

*****

ДПС

Изх № 13-38-32 от 04.03.2015г.

27.

АУ002843 от

12.11.2014г.

АУЗД

СТОИЛКА СТОЯНОВА ТАМБУРДЖИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №05, вх.А, ет.04, ап.012

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С -74 от 04.03.2015г.

28.

ПДП003023 от 12.11.2014г.

ПОКАНА

СТОИЛКА СТОЯНОВА ТАМБУРДЖИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №05, вх.А, ет.04, ап.012

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-74 от 04.03.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.03.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.03.2015г.