projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на зелена площ в УПИ IV-595, 571, кв.512 по плана на гр.Пазарджик”

PostHeaderIconСъобщение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на зелена площ в УПИ IV-595, 571, кв.512 по плана на гр.Пазарджик”