projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 152

PostHeaderIconСписък 152

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък – 05.03.2015г.          

валидно до 19.03.2015г., 17:00 часа       

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002416 от 09.10.2014г.

 

АУЗД

БОРЯНЯ НИКОЛОВА ТАНКОВА -ВЛАДОВА

гр.София, общ. Столична, ж.к. Зона Б-5, №003, ет.10, ап.033

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-26 от

05.03.2015г.

2.

ПДП002573 от

09.10.2014г.

 

ПОКАНА

БОРЯНЯ НИКОЛОВА ТАНКОВА -ВЛАДОВА

гр.София, общ. Столична, ж.к. Зона Б-5, №003, ет.10, ап.033

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-26 от

05.03.2015г.

3.

АУ002902 от 18.11.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ВЕЛЕВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №014, ет.07, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-45 от

05.03.2015г.

4.

ПДП003079 от

18.11.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ВЕЛЕВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №014, ет.07, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-45 от

05.03.2015г.

5.

АУ002905 от 18.11.2014г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТКА ЯНКОВА КАБУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петко Ю. Тодоров” №001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-41 от

05.03.2015г.

6.

ПДП003089 от

18.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТКА ЯНКОВА КАБУРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петко Ю.Тодоров” №001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-41 от

05.03.2015г.

7.

АУ002906 от 18.11.2014г.

 

АУЗД

АСЕН АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №045, ет.06, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-67 от

05.03.2015г.

8.

ПДП003090 от

18.11.2014г.

 

ПОКАНА

АСЕН АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №045, ет.06, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-67 от

05.03.2015г.

9.

АУ002911 от 19.11.2014г.

АУЗД

АНКА АСЕНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №007, ет.08, ап.024

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-68 от

05.03.2015г.

10.

ПДП003097 от

20.11.201414г.

ПОКАНА

АНКА АСЕНОВА КРЪСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №007, ет.08, ап.024

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-68 от

05.03.2015г.

11.

АУ002913 от 19.11.2014г.

АУЗД

ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №017, ет.03, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-Т-27 от

05.03.2015г.

12.

ПДП003095 от

19.11.2014г.

ПОКАНА

ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №017, ет.03, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-Т-27 от

05.03.2015г.

13.

АУ002914от 19.11.2014г.

 

АУЗД

ФИЛИП ЗАПРИНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Явор” №010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-8 от

05.03.2015г.

14.

ПДП003099 от

20.11.2014г.

 

ПОКАНА

ФИЛИП ЗАПРИНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Явор” №010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф- 8 от

05.03.2015г.

15.

АУ002921 от 20.11.2014г.

 

АУЗД

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА

МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал.Батенберг” №027, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-В-42 от

05.03.2015г.

16.

ПДП003112 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА

МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал.Батенберг” №027, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-В-42 от

05.03.2015г.

17.

АУ002924 от 20.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ГАДЖЕВ

с. Огняново, ул.”Райко Даскалов” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-43 от

05.03.2015г.

18.

ПДП003120 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ГАДЖЕВ

с. Огняново, ул.”Райко Даскалов” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-43 от

05.03.2015г.

19.

АУ002936 от 20.11.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ БОРИСОВ

ПЕТРОВ

с. Драгор, ул.”Осма” №023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-44 от

05.03.2015г.

20.

ПДП003110 от

20.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ БОРИСОВ

ПЕТРОВ

с. Драгор, ул.”Осма” №023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-44 от

05.03.2015г.

21.

АУ002939 от 20.11.2014г.

АУЗД

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ

КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-42 от

05.03.2015г.

22.

ПДП003124 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ

КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №012

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-42 от

05.03.2015г.

23.

АУ002941 от 21.11.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

УШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №019, ет.03, ап.003

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-48 от

05.03.2015г.

24.

ПДП003113 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

УШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №019, ет.03, ап.003

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-48 от

05.03.2015г.

25.

АУ002942 от 21.11.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СОТИРОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №040, ет.03, ап.006

*****

ДПС

Изх № 13-Д-49 от

05.03.2015г.

26.

ПДП003115 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СОТИРОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №040, ет.03, ап.006

*****

ДПС

Изх № 13-Д-49 от

05.03.2015г.

27.

АУ002945 от 21.11.2014г.

 

АУЗД

ВЕЛА ИЛИЕВА

ФЕРДОВА

с. Главиница, ул.”Седма” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-43 от

05.03.2015г.

28.

ПДП003128 от

21.11.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕЛА ИЛИЕВА

ФЕРДОВА

с. Главиница, ул.”Седма” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-43 от

05.03.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.03.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.03.2015г.