projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 153

PostHeaderIconСписък 153

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 06.03.2015г.          

валидно до 19.03.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002949 от 21.11.2014г.

АУЗД

ОФЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №46

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-О-3 от 06.03.2015г.

2.

ПДП003142 от 24.11.2014г.

 

ПОКАНА

ОФЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №46

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-К-29 от 06.03.2015г.

3.

АУ002846 от 12.11.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС НИКОЛАЕВ МАДЖАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-69 от 06.03.2015г.

4.

ПДП003027 от 12.11.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАС НИКОЛАЕВ МАДЖАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-69 от 06.03.2015г.

5.

АУ002849 от 13.11.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР АСЕНОВ АРНАУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №2, ет.4, ап.11

*****

ДПС

Изх №13-Т-28 от 06.03.2015г.

6.

ПДП003031 от 13.11.2014г.

ПОКАНА

ТОДОР АСЕНОВ АРНАУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №2, ет.4, ап.11

*****

ДПС

Изх №13-Т-28 от 06.03.2015г.

7.

АУ002856             от 13.11.2014г.

АУЗД

РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №37, ет.3, ап.5

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Р-30 от 06.03.2015г.

8.

ПДП003035 от 13.11.2014г.

ПОКАНА

РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №37, ет.3, ап.5

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Р-30 от 06.03.2015г.

9.

АУ002870 от 14.11.2014г.

АУЗД

СЛАВЕЙКО БОРИСОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 79, ет.3, ап.30

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-С-77 от 06.03.2015г.

10.

ПДП003060 от 14.11.2014г.

 

ПОКАНА

СЛАВЕЙКО БОРИСОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 79, ет.3, ап.30

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-С-77 от 06.03.2015г.

11.

АУ002871 от 14.11.2014г.

АУЗД

ЖАНА ЛЮБЕНОВА ГЮРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 79, ет.3, ап.9

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Ж-6 от 06.03.2015г.

12.

ПДП003059 от 14.11.2014г.

ПОКАНА

ЖАНА ЛЮБЕНОВА ГЮРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 79, ет.3, ап.9

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Ж-6 от 06.03.2015г.

13.

АУ002875 от 14.11.2014г.

АУЗД

ВРАНИАС ВАСИЛИОС ГЕОРГИОС

гр.Пазарджик, ул.”Никифор П.Константинов” №19”А”

*****

ДПС

Изх № 13-В-45 от 06.03.2015г.

14.

ПДП003058 от 14.11.2014г.

ПОКАНА

ВРАНИАС ВАСИЛИОС ГЕОРГИОС

гр.Пазарджик, ул.”Никифор П.Константинов” №19”А”

*****

ДПС

Изх № 13-В-45 от 06.03.2015г.

15.

АУ002884 от 17.11.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.9, ап.52

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-38 от 06.03.2015г.

16.

ПДП003064 от 17.11.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.9, ап.52

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-38 от 06.03.2015г.

17.

АУ002889 от 17.11.2014г.

 

АУЗД

ГЮРГЕНА ИВАНОВА ИГНАТОВА

Село Сарая, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и шеста" №5

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-45 от 06.03.2015г.

18.

ПДП003081 от 18.11.2014г.

 

ПОКАНА

ГЮРГЕНА ИВАНОВА ИГНАТОВА

Село Сарая, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и шеста" №5

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-45 от 06.03.2015г.

19.

АУ002890 от 17.11.2014г.

АУЗД

РАЙНА ИВАНОВА ДОДНИКОВА

Село Паталеница, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и седма" №25

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-31 от 06.03.2015г.

20.

ПДП003071 от 17.11.2014г.

ПОКАНА

РАЙНА ИВАНОВА ДОДНИКОВА

Село Паталеница, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и седма" №25

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-31 от 06.03.2015г.

21.

АУ002894 от 18.11.2014г.

АУЗД

Катеринка Методиева Шуманова

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев"№35,ет.7, ап.45

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-38   от 06.03.2015г.

22.

ПДП003083 от 18.11.2014г.

 

ПОКАНА

Катеринка Методиева Шуманова

гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев"№35,ет.7, ап.45

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-38   от 06.03.2015г.

23.

АУ002896 от 18.11.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАЛАГЛАРСКИ

гр.Пазарджик, ул."Цар Иван Асен II" №2, ет.2

*****

ДПС

Изх №13-Д-50 от 06.03.2015г.

24.

ПДП003087 от 18.11.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАЛАГЛАРСКИ

гр.Пазарджик, ул."Цар Иван Асен II" №2, ет.2

*****

ДПС

Изх №13-Д-50 от 06.03.2015г.

25.

АУ002900 от 18.11.2014г.

АУЗД

МИТКО МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №14, ет.7, ап.20

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-46 от 06.03.2015г.

26.

ПДП003077 от 18.11.2014г.

ПОКАНА

МИТКО МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №14, ет.7, ап.20

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-46 от 06.03.2015г.

27.

АУ002901 от 18.11.2014г.            

АУЗД

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Лозенград" №2, ет.1, ап.6

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-37         от 06.03.2015г.

28.

ПДП003078 от 18.11.2014г.

ПОКАНА

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул."Лозенград" №2, ет.1, ап.6

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-37         от 06.03.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 06.03.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.03.2015г.